De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Regiowoensdag, 7 juni 2017

Ziekenhuisbedden in Fryslân schaars
Leeuwarden - Het aantal ziekenhuisbedden in Fryslân is tussen 2008 en 2014 met 23 procent gedaald. Dit blijkt uit het rapport over de Friese zorg dat de provincie Fryslân opstelde op verzoek van de FNP. De daling is daarmee bijna vier keer zo hoog dan landelijk.
Als het faillissement van De Sionsberg in 2014 (-138 bedden) buiten beschouwing wordt gelaten, is de daling nog drie keer zo hoog in vergelijking met de landelijke daling tussen 2009 en 2014.
Het MCL leverde driehonderd bedden in, aldus de provincie en het Antoniusziekenhuis 24. In Nij Smellinghe bleef het aantal bedden met 339 op peil en Heerenveen kreeg er zelfs acht bij. Het totaal aantal bedden in Fryslân lag in 2014 op 1547.
Landelijk is het aantal ziekenhuisbedden met 6 procent gekrompen van 46.716 naar 44.043 (Staat van de Volksgezondheid en zorg, VWS 2014).
Woordvoerder Paul Schuringa had de cijfers gisteravond niet paraat en kon derhalve bevestigen noch ontkennen of de cijfers accuraat zijn. Wel weet hij dat de laatste twee jaar het aantal bedden relatief stabiel is gebleven. Het MCL heeft nu 683, aldus Schuringa.
Het rapport van de provincie is bedoeld om de stand van zaken in kaart te brengen. De provincie wil erop toe zien dat het aantal zorgvoorzieningen evenwichtig is verspreid om de regio´s aantrekkelijk te houden. Voor de rest heeft provincie geen zorgtaken meer.
Uit het rapport blijkt ook dat het aantal huisartsen in de provincie tussen 2008 en 2009 is gedaald van 369 naar 349. Het aantal praktijken bleef met 214 stabiel ten opzichte van 2008 (216). Alle huisartsen in de provincie zijn inmiddels aangesloten bij Dokterswacht Fryslân, tegenover 80 procent in 2008.
Verwacht wordt dat tot 2020 44 procent van de huisartsen uitstroomt, maar dat de vraag naar huisartsenzorg met 22 procent toeneemt.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties