De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 21 maart

Economiezaterdag, 3 juni 2017

Kansen bij hoger peil in veenweidegebieden
Leeuwarden - De belangen die aan de orde kwamen tijdens de Veenweide-innovatiedag liepen gisteren als vanouds ver uiteen. Positieve invalshoek was dat veel boeren - binnen kaders - zeker wel willen meewerken aan peilverhogingen.
De nieuwe Veenweidevisie die vorig jaar door de provincie is vastgesteld blijft de gemoederen bezig houden. Belangrijke insteek is dat de melkveehouderij behouden blijft in veenweidegebieden, maar dat er tegelijkertijd gewerkt wordt aan het tegengaan van de inklinking van de veengrond. Diepe ontwatering van de sloten - waarbij de grond in het van oudsher vochtige gebied beter bewerkt kan worden - hoort daar niet bij. Veengrond verdwijnt immers sneller, de zogenaamde oxidatie, wanneer de grond droger is. In Fryslân gaat het nu om een daling van een halve tot anderhalve centimeter per jaar, zei Everhard van Essen, bodemdeskundige bij Aequator.
Juist die voorgestelde peilverhoging kan tot bewerkingsproblemen leiden in gebieden binnen het veenweidegebied die het laagst liggen. ,,En het is ook niet altijd zo dat bij hogere slootwaterpeilen ook het grondwaterpeil onder het grasland omhoog gaat", zei Jaco van der Gaast van Acacia Water. Toch zijn er volgens hem wel degelijk mogelijkheden om de oxidatie tegen te gaan met een hoger slootwaterpeil, een hoger grondwaterpeil onder het land en de mogelijkheid het land te bewerken, zo vertelde hij gisteren op een van de workshops op de Veenweide-innovatiedag Fryslân op hogeschool Van Hall Larenstein.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 3 juni

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties