De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Hoofdartikelzaterdag, 3 juni 2017

Niemand had gedacht aan Azusa Street 312
Dat het ooit een kerk was, was al lang niet meer te zien aan het vervallen gebouwtje, al even verpauperd als de wijk waar het stond. Laatstelijk had er een paardenstalling in gezeten. Nu was het ingericht als een gehoorzaaltje met geÔmproviseerde kerkbanken: ruwhouten planken op aardappelkistjes en vaatjes.
Toch persten zich wekelijks honderden kerkgangers in dit zaaltje. Een gemÍleerd gezelschap, zeer opmerkelijk in die tijd: blank en zwart, latino en Aziatisch, ongeletterd en hoger opgeleid, jong en oud, arm en rijk, alles zat door elkaar.
Dit was Azusa Street nummer 312 in Los Angeles, mei 1906. De plaats waar de Heilige Geest werd uitgestort, wat bekend is geworden als de Azusa Street Opwekking en waar uiteindelijk de hedendaagse wereldwijde Pinksterbeweging uit voortgekomen is. Voorganger was William Seymour (1870-1922), een zwarte Amerikaanse evangelist. Aan ťťn oog blind, geboren uit bevrijde slaven op een katoenplantage. Wie had ooit gedacht dat hier Gods Geest uitgestort zou worden?
Het was niet voor het eerst dat de mensen op wie de Geest werd uitgestort verrassend gekozen waren. ,,Zijn dit geen GalileeŽrs?!", vroegen de omstanders zich in vertwijfeling af in Handelingen 2. Die zagen dat God Zijn Geest had uitgestort op ongeletterde vissers en boeren uit het achtergebleven gebied Galilea. Wie had dat ooit gedacht?
In het Oude Testament was het al niet anders. In Richteren 11 staat de geschiedenis van Jefta. Verstoten uit Gilead door zijn familie omdat zijn vader hem bij een prostituťe had verwekt. Toen de Ammonieten kwamen, haalden ze hem terug. In vers 29 staat hoe hij vervuld werd met de Geest van de Heer. De zoon van een hoer. Een verstotene. Wie had dat ooit gedacht?
En neem David, de man naar Gods hart. Als de profeet SamuŽl een koning moet zoeken onder de zonen van IsaÔ, neemt die niet eens de moeite zijn jongste zoon van de schaapskudde naar huis te roepen. Die kon het toch nooit zijn. SamuŽl dacht ook: het zal die lange Eliab wel zijn. Maar God had een ander plan: ,,De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart" (I SamuŽl 16:7). Zodra SamuŽl David zalfde, werd die vervuld met Gods Geest. Degene die vergeten was, die over het hoofd werd gezien. Wie had dat ooit gedacht?
,,Ik doop in water, maar Hij die na mij komt doopt in geest en vuur", zei Johannes de Doper. Jezus is de enige die doopt in de Geest en dat doet Hij bij wie Hij wil. Afkomst en aanzien doen er niet toe. Rijkdom en kennis ook niet. Maar wat dan wel? In Zijn Bergrede geeft Jezus zelf het antwoord. Voor wie is het koninkrijk van God? Voor de arme van geest, de treurende, de nederige van hart, de zachtmoedige, de barmhartige.
Dus: voor iedereen die geestelijk aan de kwetsbare kant van het spectrum zit. Voor degenen die erkennen dat ze het op eigen kracht niet kunnen en zich volkomen afhankelijk van God weten. Mensen als William Seymour en David.
Dat is de boodschap voor ons op het pinksterfeest van vandaag. Een grote Bijbelkennis, een leidinggevende kerkelijke functie, populariteit onder medegelovigen, het is allemaal van ondergeschikt belang. De Geest is op zoek naar kinderen van God met een nederig en toegewijd hart.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties