De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Economiedonderdag, 1 juni 2017

Ganzen 'in verwarring´ bij huidig beleid
Leeuwarden - De aanpak om overlast van ganzen in de landbouw tegen te gaan moet verbeterd worden. Dat bepleitten verschillende deskundigen vanuit hun eigen expertise tijdens een bijeenkomst voor Statenleden gistermiddag. Ze lieten zich voorlichten voordat ze op 12 juli een besluit nemen over een nieuwe ganzenaanpak.
Het aantal ganzen, die in de landbouw veel schade veroorzaken omdat ze veel gras en graan vreten, is in de afgelopen decennia flink groter geworden. Volgens verschillende deskundigen door een combinatie van het stopzetten van de jacht op eerder bedreigde soorten, het telen van veel smakelijker gras - ook voor de ganzen - met een hoge opbrengst voor de koeien en verbreding van het ganzenseizoen. Vooral kol- en brandganzen zorgen in de herfst en in het voorjaar voor veel schade.
Volgens Henk van der Jeugd van het Nederlands Instituut voor Ecologie werden er in 2015 landelijk ongeveer 2,3 miljoen ganzen in de winterperiode geteld. Rond 1980 waren dat er een kwart miljoen. Fryslân is de provincie met in de winter de meeste ganzen. Vooral in het zuidwesten en noordoosten van de provincie overwinteren de vogels.
Het schadebedrag dat vorig jaar is uitgekeerd loopt volgens Van der Jeugd in de miljoenen. In Fryslân ging het om bijna tien miljoen euro. Daarvan kwam ruim vier miljoen voor rekening van de brandgans en 2,2 miljoen voor de kolgans. ,,Van wat er landelijk wordt uitgekeerd, betreft het in 47 procent in Fryslân. Van alle faunaschade in Nederland, dus ook schade door andere dieren, is Fryslân goed voor 40,8 procent van het totaal, waarbij het in 98 procent gaat om ganzenschade."
Naar verwachting zal het schadebedrag dit jaar hoger uitvallen. De ecoloog gaat uit van een miljoen euro in Fryslân. De verhoging is het gevolg van de momenteel duurdere grondstoffen voor voer, waarop de vergoeding wordt gebaseerd.
Bijstelling
Het huidige systeem van foerageergebieden moet worden bijgesteld, merkte Van der Jeugd op. ,,De effectiviteit is gebrekkig. Doordat ze bepaalde perioden wel welkom zijn en bepaalde perioden niet en doordat er verschillende regels zijn om ze te verjagen, leren ze niet waar ze wel en niet welkom zijn."
Hierdoor zijn de dieren als het ware in verwarring. Volgens de deskundige vliegen de dieren hierdoor vaker op dan gewenst. Hoe langer ze blijven zitten, hoe minder energie ze verliezen met vliegen en hoe kleiner de totale schade is. ,,De aanpak van de provincie nu, verjagen en afschot, heeft dan wel een plaatselijk effect op het verminderen van de schade, maar leidt niet tot een kleinere populatie."
Harm Wiegersma uit Rinsumageast, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, pleitte ervoor om in ieder geval de compensaties te verhogen. ,,De vergoedingen zijn veel te laag en wanneer je percelen moet doorzaaien omdat veel is weggevreten, moet je dat zelf betalen. Dan gaat het al snel om 350 euro per hectare."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties