De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Regiowoensdag, 31 mei 2017

Witmarsum krijgt een beleefcentrum
Witmarsum - De tentoonstelling rond Menno Simons, grondlegger van de Doopsgezinde Kerk, die in 2018 in Witmarsum wordt gehouden, moet uitgroeien tot een beleefcentrum rond levensovertuigingen. In het kader van Witmarsum 2018, de activiteiten van het dorp rond Culturele Hoofdstad, worden diverse activiteiten georganiseerd rond drie beroemde Witmarsumers: kerkhervormer Menno Simons, sportpionier Pim Mulier en Friese taalvoorvechter Gysbert Japickx. De eerste twee zijn in het dorp geboren. Bolswarder Japickx is er tien jaar leraar geweest.
Over Menno Simons (1496-1561) komt een tentoonstelling in het tuincentrum van het dorp. Volgens Klaas Smit van Witmarsum 2018 een mooie locatie om aandacht te schenken aan mennonite cooking en liturgisch bloemschikken. ,,In de keuken van mennonieten staan lokale producten centraal. Dat is dus duurzaam koken. En in het tuincentrum zijn er genoeg bloemen voor liturgisch bloemschikken. De gebruikte bloemen hebben daarbij een symbolische betekenis."
De tentoonstelling is de opmaat voor een permanent beleefcentrum over levensbeschouwing. ,,Menno Simons heeft wereldwijde betekenis gehad, maar in Witmarsum verwijzen nu alleen een contourenkerk en een monument naar hem. We willen hem meer recht doen."
Dit jaar op 4 augustus, wordt met een zeskamp sportpionier Pim Mulier (1865-1954) geŽerd. Hij richtte de eerste Nederlandse voetbalclub op en maakte van de Elfstedentocht een echte wedstrijd. Mulier verhuisde overigens al op zijn tweede naar Haarlem. De spelen moeten een jaarlijks fenomeen worden.
Rond Gysbert Japicx wil het dorp in 2018 een zomernachtcabaretvoorstelling maken. Verder is er in november 2018 het theaterproject Wy jouwe gjin krimp. ,,Daarin willen we laten zien dat bevolkingsafname leefbaarheid niet in de weg staat."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties