De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Economiewoensdag, 31 mei 2017

Opnieuw uitstel voor onderzoek Sintrale As
Leeuwarden - De hoofdaannemer van de Sintrale As heeft opnieuw een deadline gemist in het onderzoek naar onderbetaling van ijzervlechters op het wegenbouwproject. Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft andermaal uitstel verleend; nu moet het concept-rapport medio juli af zijn. Een nabetaling aan de bouwvakkers zit er voor de zomer niet meer in.
Poepjes meldde het nieuwe uitstel gisteren in een brief aan Provinciale Staten. In een brief aan bouwcombinatie Nije Daam (bouwers Mobilis, Friso Civiel en Van Gelder) - die ook aan PS is gestuurd - schrijft het provinciebestuur het missen van de deadline 'te betreuren’. Het blijkt dat Nije Daam te weinig voortgang heeft geboekt én de omvang van het onderzoek ter discussie heeft gesteld, ondanks eerdere afspraken met de provincie en vakbond FNV.
Volgens de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) was er bij de ijzervlechters sprake van schijnzelfstandigheid en werden uitzendkrachten onderbetaald. Ook werd de bouw-cao ontdoken. Een groep van 62 ijzervlechters wordt bekeken.
Na publicatie van het inspectierapport in februari eiste Poepjes ,,bijna terstond" nabetaling. Daarna werd de deadline voor het onderzoek op 31 maart gezet, vervolgens twee maanden uitstel gegeven, en nu is de planning 17 juli geworden. Het rapport dat er dan ligt wordt door onderzoeksbureau Steens en Partners, in opdracht van GS, getoetst. De betrokken partijen mogen er een reactie op geven voordat het openbaar wordt.
Onderaannemer Pro.Kon/Ak Verpakkingen, die de ijzervlechters regelde, stelt de bevindingen van de inspectie ter discussie. Het ingeschakelde Koerselman Advocaten uit Zoetermeer zei eerder dat de cao is nagekomen. Nu zien ze in verklaringen van ijzervlechters onder ede geen bewijs voor schijnzelfstandigheid: de zzp’ers zouden voor eigen rekening en risico hebben gewerkt en de groep is minder groot dan gesteld.
Inkoopbeleid
De provincie heeft gisteren al wel het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld, dat is aangescherpt als gevolg van de problemen met de Sintrale As. Aannemers moeten nu cao-nalevingsrapportages indienen, de provincie op ieder gewenst moment toegang geven tot de bouwplaats en inzage geven in de gehele keten van aannemers. Ook mogen alleen nog gecertificeerde (onder-)aannemers worden ingeschakeld.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties