De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Hoofdartikelvrijdag, 26 mei 2017

Europa moet eigen belangen veiligstellen
Bij haar bezoek in maart aan Washington kreeg de Duitse bondskanselier Angela Merkel van de Amerikaanse president Donald Trump een gepeperde factuur gepresenteerd van 345 miljard euro. Dat bedrag was de achterstallige contributie die Duitsland als NAVO-lid in de afgelopen twaalf jaar zou hebben opgebouwd. Merkel negeerde naar verluidt de provocatie op soevereine wijze.
Als Trump een dergelijke stunt gisteren tijdens zijn bezoek aan de NAVO-leden in Brussel had herhaald, was het bedrag op de rekening vele malen hoger uitgevallen. Want van de 28 lidstaten van de westerse militaire alliantie voldoen slechts vijf aan de afspraak dat minimaal 2 procent van het bruto binnenlands product wordt besteed aan defensie. De Verenigde Staten betalen driekwart van het NAVO-budget.
Trump heeft gelijk als hij de Europese NAVO-lidstaten verwijt dat zij zich niet houden aan de financiële afspraken. Daarin vertolkt hij overigens geen nieuw geluid. De presidenten vóór hem ergerden zich er ook aan dat de Europeanen onder de Amerikaanse veiligheidsparaplu hun verzorgingsstaten konden uitbouwen, terwijl zij de zorgen en de kosten voor hun veiligheid uitbesteden aan Washington. Trump is wel de eerste president die er zo’n groot punt van maakt omdat hij af wil van internationale verplichtingen. Bovendien zag hij anders dan zijn voorgangers nut en noodzaak van de in zijn ogen 'verouderde’ NAVO niet in.
Er kunnen overigens wel vragen worden gesteld bij de logica achter de 2 procentsnorm die is vastgesteld toen de NAVO tijdens de Koude Oorlog rekening moest houden met een grootschalig conflict met de Sovjet-Unie. Inmiddels leven we in een heel andere wereld, met andere bedreigingen. Bovendien hebben de VS en Europa andere doelstellingen. Amerika houdt zich vooral bezig met de oorlog tegen het terrorisme in het Midden-Oosten en het richt de aandacht in toenemende mate op de Pacific. Europa maakt zich vooral zorgen over migratiestromen en grensbewaking. Daar is minder geld voor nodig en bovendien valt er voor de Europese landen een hoop te besparen als meer wordt samengewerkt en dezelfde wapensystemen worden aangeschaft.
Toch kan het geen kwaad dat Trump de Europeanen met de neus op de feiten heeft gedrukt en ze duidelijk heeft gemaakt dat ze uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid. In de meeste Europese NAVO-landen zijn daarom in de afgelopen tijd de defensiebudgetten omhoog gegaan. Wel valt te betreuren dat de Europese NAVO-lidstaten blindelings de Amerikaanse agenda volgen. Zo is de strijd tegen het terrorisme in het Midden-Oosten natuurlijk van groot belang, maar het is de vraag of de NAVO de aangewezen instantie is om terrorisme te bestrijden en of het verstandig is dat de alliantie zo ver buiten het eigen mandaatgebied gaat optreden.
De belangen van Amerika en Europa zijn in de afgelopen jaren steeds verder uiteen gaan lopen. Klakkeloos de VS achterna lopen, draagt niet automatisch bij aan veiligheid op dit continent. Het is goed dat Trump erop wijst dat Europa zelf verantwoordelijk is voor de bescherming, maar laat Europa vooral voor zichzelf bepalen op welke wijze de eigen veiligheid het beste is gediend.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties