De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Regiodonderdag, 11 mei 2017

Kosten energie-overgang beter verdelen
Leeuwarden - Om de kosten van de energietransitie niet af te wentelen op het armere deel van de bevolking moet er een solidariteitsfonds komen. Hiervoor pleitte Ingrid Thijssen van de raad van bestuur van netwerkbedrijf Alliander gisteren op een bijeenkomst van Provinciale Staten over verduurzaming.
,,Als steeds meer huizen gasloos worden, stijgen de vaste kosten van het gasnetwerk navenant voor de resterende aansluitingen. En juist de armere Nederlander kan vaak de investering van een warmtepomp en zonnepanelen niet betalen. Maar wie achterblijft, betaalt onevenredig veel aan de energietransitie, terwijl het gasloze huishouden dankzij hun investering in groene energie de energierekening ziet dalen."
Jaarlijks is een gemiddeld huishouden nu zo'n 175 euro voor die aansluiting kwijt.
Vorig jaar stelde minister Henk Kamp dat Nederland in 2050 volledig gasloos moet zijn. De omslag die daarvoor nodig is, stelt netwerkbedrijf Alliander (waarvan de provincie Fryslân aandeelhouder is) voor problemen en extra kosten. ,,Onlangs is de Arnhemse wijk Presikhaaf gasloos geworden, terwijl wij drie jaar daarvoor het gasleidingnet in de wijk hadden vernieuwd. Dat was weggegooid geld."
Jaarlijks is Alliander, dat het energienetwerk in 160 gemeenten in drie provincies beheert, 150 miljoen euro kwijt aan onderhoud en uitbreiding van het gasnet. ,,De afschrijftermijn van een gasleiding is vijftig jaar. Elke leiding die nu de grond ingaat, ligt er voor maximaal dertig jaar dus heeft een stuk hogere afschrijving. Die kosten, zo'n 60 euro per jaar extra op elke gasnetaansluiting, worden óf op de consumenten afgewenteld, óf op de aandeelhouders. Dat is voor geen van beide partijen eerlijk. En op het laatste zit zeker deze provincie niet te wachten."
De energietransitie stelt de netwerkbeheerder ook voor een ander probleem: de piekbelasting van het elektriciteitsnet. Anders dan bij kolen- en gascentrales is de stroomlevering door windmolens en zonnepanelen veel minder gelijkmatig. Ook zal door verdere elektrificering van de samenleving de vraag naar elektriciteit op sommige momenten zo hoog zijn dat het huidige net dat niet aan kan. Dan slaan bij wijze van spreken de stoppen bij Alliander door.
De netwerken steeds aanpassen werkt volgens Thijssen niet, omdat de ontwikkelingen te snel gaan. Het bedrijf probeert met financiële prikkels de consument tot een ander verbruiksgedrag over te halen. De vaste stroomprijs zal op den duur worden vervangen door een flexibele marktprijs. Wie op een piekmoment de afwasmachine aanzet betaalt de hoofdprijs voor de stroom.
SP-Statenlid Fenna Feenstra vroeg Thijssen waarom een lokaal initiatief als zonnepark Garyp een rekening van een half miljoen euro kreeg van Alliander voor de aanleg van een nieuwe stroomkabel naar het park. ,,Uw bedrijf heeft toch de plicht iedereen van een aansluiting te voorzien."
Thijssen: ,,Als een aansluiting buitenproportioneel veel kost, zijn we wettelijk verplicht die kosten in rekening brengen bij de aanvrager. Hoe sympathiek een project ook is, we kunnen dan geen uitzondering maken."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties