De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiodonderdag, 11 mei 2017

Gas- en zoutwinning wad is onrechtmatig
Harlingen - Gas- en zoutwinning onder de Waddenzee zou direct stopgezet moeten worden. De winningsvergunningen die hiervoor sinds tientallen jaren zijn afgegeven, zijn eigenlijk onrechtmatig. Dat stelt Rolf Schuttenhelm, die gisteren een literatuurstudie naar de toekomst van de Waddenzee publiceerde. Volgens de wetenschapsjournalist zijn de vergunningen gebaseerd op ,,volkomen onwetenschappelijk werk" van TNO.
Schuttenhelm deed in opdracht van de Waddenvereniging een jaar lang literatuuronderzoek naar de gevolgen van een stijgende zeespiegel over een dalende bodem. Zijn bevindingen zijn op onderdelen getoetst door de universiteiten van Delft, Utrecht en Wageningen en het onderzoeksinstituut NIOZ. Uit beschikbare onderzoeken blijkt volgens hem dat de Waddenzee als gevolg van zeespiegelstijging door klimaatverandering dreigt te 'verdrinken' en dat dit proces door bodemdaling door delfstofwinning wordt versneld. Hierdoor verliest de zee zijn karakter als uniek wad- en kweldergebied voor rustende zeehonden en foeragerende vogels.
In de berekening van de gebruiksruimte voor gaswinning wordt volgens Schuttenhelm door TNO ten onrechte gefocust op de zeer korte termijn. ,,Slechts vijf jaar vooruit, terwijl het probleem zich door versnelling pas op lange termijn manifesteert. Nieuwe inzichten over klimaat- en ijskapgevoeligheid worden bovendien totaal niet meegewogen. Dit staat in groot contrast met de scenario's van het KNMI, die aangeven dat we nog binnen deze eeuw mogelijk in meerdere meters moeten rekenen."
Een rechter zou de rechtmatigheid van de decennialange delfstoffenwinning in het Waddengebied kunnen toetsen, maar Schuttenhelm heeft liever dat de politiek ingrijpt. ,,Naar de rechter stappen kan, maar zoiets gaat vele jaren duren. Als de politiek zich ermee gaat bemoeien, kun je waarschijnlijk sneller iets bereiken."
TNO kon gisteren nog niet inhoudelijk reageren. Woordvoerder Maarten LŲrtzer wijst er nog wel op dat de auteur van het rapport bekend staat als activist. ,,We moeten de brochure eerst goed lezen en bespreken."
Over de mate van zeespiegelstijging die de Waddenzee kan verwachten bestaat grote onzekerheid, concludeert Schuttenhelm in het rapport van 142 pagina's. Kort geleden nog trok de Waddenvereniging ook al de conclusie uit een recent rapport van de Nederlandse Aardolie Maatschappij dat de bodemdaling als gevolg van gas- en zoutwinning niet valt te voorspellen en nog decennia na het beŽindigen van delfstoffenwinning kan na-ijlen. Staatstoezicht op de Mijnen moet daar nog een advies over geven.
In alle modelstudies waarop de winningsvergunningen zijn gebaseerd wordt er volgens Schuttenhelm veel te optimistisch van uitgegaan dat bodemdaling in de Waddenzee zich herstelt door een natuurlijk proces: de verschuiving van zand. De beschikbaarheid van dat zand - dat uit de vooroever ten noorden van de eilanden moet komen - op lange termijn is onvoldoende meegewogen, oordeelt Schuttenhelm. De leidende aannames zijn allemaal terug te voeren op ťťn afstudeeronderzoek.
Meer hierover in de papieren krant van 11 mei 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties