De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiowoensdag, 10 mei 2017

8000 Friese leerlingen doen eindexamen
Leeuwarden - Ruim achtduizend Friese leerlingen beginnen de komende dagen met hun eindexamens. Om half twee vanmiddag staan de eerste examens op het programma: scheikunde voor havo en Nederlands voor vwo. De eerste vmbo-examens beginnen morgen.
Havo-leerlingen doen voor de eerste keer wiskunde-examen volgens een vernieuwd programma. Wel is er nog een zogeheten bezemexamen voor leerlingen die het oude programma hebben gevolgd, zoals zittenblijvers.
Op het vwo maakt de rekentoets voor de eerste keer deel uit van de kernvakkenregel. Vwo’ers kunnen alleen slagen met hooguit één vijf op Nederlands, Engels, wiskunde én rekenen. Leerlingen met een vier als eindcijfer op een van deze vakken of met meerdere onvoldoendes zijn gezakt. Overigens telt de rekentoets op havo en vmbo nog niet mee bij het bepalen of een leerling is geslaagd. Het is nog niet bekend of en wanneer dat wel gaat gebeuren.
Bij het vak Nederlands voor vwo wordt deze keer een nieuwe manier van nakijken uitgeprobeerd. Een dag na de examens op de scholen bespreken twintig docenten uit het hele land gezamenlijk het correctievoorschrift. Zij kunnen suggesties doen voor verbeteringen, die vervolgens door een commissie een voor een worden beoordeeld. Het definitieve correctievoorschrift wordt daarom pas 12 mei bekend, twee dagen na het examen.
Voor vmbo-leerlingen zitten de examens voor de praktijkvakken er al op. Voor de meeste leerlingen die vmbo-kader en -basis doen, geldt dat ook voor de digitale eindexamens. Schriftelijke examens moeten vmbo’ers nog wel de komende weken doen.
Het lijkt erop dat het aantal leerlingen met het examenvak Fries redelijk stabiel blijft. In totaal hebben de middelbare scholen 110 eindexamens besteld bij het College voor Toetsen en Examens: 73 voor vmbo, 18 voor havo en 19 voor vwo. Vorig jaar bestelden de scholen 106 eindexamens. Bij havo en vwo is sprake van een lichte daling, voor vmbo zijn meer examens besteld. Het aantal bestelde examens komt overigens niet exact overeen met het aantal leerlingen met het examenvak Fries: scholen bestellen vaak voor de zekerheid meer examens dan er examenleerlingen zijn.
De eindexamens duren tot woensdag 24 mei. De uitslag wordt 14 juni bekendgemaakt.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties