De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiowoensdag, 3 mei 2017

Aantal reeŽn in Frysl‚n neemt fors toe
Leeuwarden - Het aantal reeŽn in Frysl‚n is vorig jaar fors toegenomen. Telde de provincie in 2015 nog 6400 reeŽn; het afgelopen jaar zijn er ruim zevenduizend reeŽn geteld. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling door de Friese wildbeheerseenheden (wbeīs).
Op dit moment zijn de gegevens van twintig van de 34 wbeīs binnen. Volgens Titus Sijmonsma, woordvoerder van de Friese jagersvereniging die de tellingen coŲrdineert, is op basis van die gegevens al een goede inschatting te maken van het aantal reeŽn in Frysl‚n. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk zelfs hoger, omdat reeŽn zich goed schuil weten te houden waardoor tellingen eerder te laag dan te hoog uit komen.
Sijmonsma denkt dat de reeŽnpopulatie vooral kon toenemen omdat in 2014 de ontheffing voor het afschieten van reeŽn werd ingetrokken. Aanleiding was een gerechtelijke procedure in een andere provincie, waardoor Frysl‚n ook besloot de ontheffing in te trekken.
In 2015 kwam in juni een nieuwe ontheffing, maar die kwam vrij laat in het seizoen. De jagers konden toen alleen nog reebokken afschieten. In totaal werden toen 502 reeŽn afgeschoten, tegenover 1183 in 2014. In 2016 werden er 1235 (het maximumaantal) afgeschoten, aldus Robert de Vries van de Fauna Beheerseenheid, een samenwerkingsverband van boeren, jagers en natuurorganisaties.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 3 mei

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties