De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Regiovrijdag, 28 april 2017

Harlingen wil pandeigenaren anders helpen
Harlingen - Het college van burgemeester en wethouders in Harlingen wil onderzoeken hoe eigenaren van monumenten op een andere manier dan met subsidies ondersteund kunnen worden. Tussen 2012 en 2016 gold een subsidieregeling, maar die werd weinig gebruikt, aldus het college.
Het college adviseert daarom aan de raad deze subsidieverordening in te trekken en op zoek te gaan naar andere manieren om de eigenaren tegemoet te komen. Dat kan bijvoorbeeld door verlaging of vrijstelling van leges of het initiŽren van initiatieven om monumenten te verduurzamen. Uitgangspunt is daarbij het creŽren van een 'grotere reikwijdte en draagvlakī, aldus het college.
De afgelopen jaren is er wel gebruik gemaakt van de subsidie. In totaal zijn twaalf panden in Harlingen gerestaureerd, voor in totaal bijna 115.000 euro. In de helft van de gevallen ging het om een gemeentelijk monument; in de andere helft om een beeldbepalend pand.
Daarnaast is 75.000 euro van het totale subsidiebudget van twee ton overgedragen aan de Hein Buisman Stichting. Die gebruikt het geld om monumenten en beeldbepalende panden in en vlakbij de binnenstad van Harlingen weer in een goede staat van onderhoud te brengen. Ook is eenmalig een bedrag overhandigd - van 7500 euro - aan het fonds 'klein maar fijnī van de Vereniging Oud Harlingen. Die verstrekt uit dit fonds stimuleringsbijdragen voor het herstel van kleine cultuurhistorische elementen.
Het college wil in de komende maanden een beleidsnota opstellen voor de monumenten en het cultureel erfgoed in de stad. Die nota moet eind volgend jaar klaar zijn. Over het voorstel om de subsidieregeling te beŽindigen, praat de gemeenteraad van Harlingen op 10 mei.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties