De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Hoofdartikelwoensdag, 26 april 2017

Overstromingen steeds groter risico
Onderzoekers naar de ontwikkeling van het wereldwijde klimaat zeggen steeds verfijnder te kunnen meten wat ons de komende decennia te wachten staat. Het risico op grote overstromingen aan de kusten zal de komende jaren fors toenemen, zo verwachten onderzoekers van Deltares (Delft) en het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM-VU). Ze onderzochten voor alle kusten wereldwijd het overstromingsgevaar tot eind deze eeuw. Zware stormen treffen door bodemdaling en zeespiegelstijging straks veel meer mensen, zo voorspellen ze. Ook de schade wordt veel groter en er vallen meer slachtoffers. In 2080 worden ongeveer 50 procent meer mensen bedreigd ten opzichte van nu.
Het grootste gevaar dreigt niet in ons land, waar de verdediging tegen de stijging van de zeespiegel en grote stormen aardig op orde is. Vooral in AziŽ ziet het er niet goed uit. China, Bangladesh, India en IndonesiŽ zijn de landen waar de meeste slachtoffers zullen vallen.
Fluctuaties in het klimaat door de eeuwen heen zijn bekend. Toen Hannibal de Alpen overtrok in zijn strijd tegen Rome waren er naar verluidt niet of nauwelijks gletsjers. Na de relatief warme middeleeuwen - met wijnbouw in streken waar dat nu niet kan - trad de (kleine) ijstijd op. In onze streken was het langdurig veel kouder. Onder het smeltende ijs van het noorden van Canada vinden archeologen nu de overblijfselen van landbouwnederzettingen. Met andere woorden: het is maar net welke periode je als startpunt neemt als je spreekt over de opwarming van de aarde.
Dit wil allemaal niet zeggen dat er nu geen sprake is van opwarming. De feiten wijzen onmiskenbaar hier op. En iedereen die dit niet wil erkennen steekt zijn kop in het zand.
De jongste studie van de Nederlandse onderzoekers wijst op de toenemende risicoīs van overstromingen als gevolg van klimaatveranderingen. De effecten zullen vooral in AziŽ groot zijn. Het gevaar is met name daar zo groot omdat er zeer veel mensen wonen in kwetsbare omstandigheden.
Miljarden mensen leven in deltaīs die bij lange na niet zo zijn beschermd als we in Nederland gewend zijn. Van de wereldbevolking woont 10 procent in laaggelegen gebieden tot 10 meter boven het zeeniveau.
Het is hoopvol dat in veel landen de noodzaak wordt ingezien iets te ondernemen tegen de klimaatverandering en dan met name de wereldwijde temperatuurstijging door de uitstoot van broeikasgassen. Het dichtbevolkte China zelf is heel actief. Teleurstellend is dat de nieuwe regering van de VS onder leiding van Donald Trump de weg van zijn voorganger als het gaat om klimaatbeleid aan het verlaten is.
Effectief klimaatbeleid is een zaak van lange adem. Ondertussen zullen er maatregelen op korte termijn moeten worden genomen, vooral in de kwetsbare gebieden in AziŽ. Dan gaat het om betere waterafvoer, een ander bouwbeleid en hogere dijken. De Nederlandse expertise op dit gebied kan hierbij wereldwijd zeker wat betekenen. Dit soort maatregelen vergen echter investeringen die in de duizenden miljarden euro lopen. Dat zijn bedragen die door de landen alleen niet zijn op te brengen. Een reden des te meer om wereldwijd actie te ondernemen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties