De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Hoofdartikelvrijdag, 7 april 2017

Klimaat blijft een heikel discussiepunt
De opwarming van het klimaat blijft een heikel discussiepunt. Vooral in de Verenigde Staten lopen de gemoederen hoog op nadat president Donald Trump met een decreet op 28 maart een groot deel van het klimaatbeleid van zijn voorganger Obama terugdraaide. Zo werd het verbod op het delven van steenkool uit federaal gebied opgeheven en werden de regels voor de methaanuitstoot door de olie- en gasproductie versoepeld. Zeventien staten willen via een rechterlijke uitspraak het decreet terugdraaien.
Maar ook in andere delen van de wereld laait de klimaatdiscussie geregeld op. Vorige week publiceerde deze krant een artikel waarin onderzoek van een Noorse klimaatdeskundige aan de orde kwam die na onderzoek had geconcludeerd dat reŽle, fysieke metingen een ander beeld geven van de klimaatverandering dan de computermodellen hadden voorspeld. De temperatuurstijging was minder hoog en de verhoging van de zeespiegel werd door hem ook naar beneden bijgesteld. Steevast leiden dit soort onderzoeken tot felle discussies waarbij voor- en tegenstanders elkaar wegzetten als 'opwarmingsontkenners' of 'klimaatalarmisten'.
Nu is het zonder twijfel een feit dat het warmer wordt op aarde, dat de ijskappen smelten (vooral op de Noordpool) en dat de zeespiegel stijgt. Deze feiten worden door weinig mensen ontkend. De grote vraag die tot felle discussie leidt is of, en zo ja, in hoeverre deze klimaatontwikkeling door mensen wordt veroorzaakt en wat precies de rol van broeikasgassen als CO2 is. Waarbij moet worden opgemerkt het overgrote deel van de wetenschappers die zich met klimaatverandering bezighouden ervan overtuigd zijn dat de invloed van de mens groot is en dat vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van wezenlijk belang is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ook politiek gezien is hierover wereldwijd een brede consensus, behalve wellicht bij de huidige Amerikaanse regering. Er worden in ieder geval afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de CO2-reductie en het sluiten van kolencentrales.
Ook bedrijven wereldwijd raken er steeds meer van overtuigd dat het echt tijd wordt productiemethoden aan te pakken en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Voor huishoudens geldt min of meer hetzelfde: de thermostaat een graadje lager, meer en beter isoleren en duurzamer consumeren.
Dit alles is niet alleen in het belang van het milieu en een manier om de opwarming van het klimaat te bestrijden. Het dient ook een geopolitiek strategisch doel. Het is niet goed om qua energievoorziening afhankelijk te zijn van landen met onfrisse regimes, zoals die van het Arabisch schiereiland, Iran of het Rusland van president Poetin. Zij baseren de invloed die ze in de wereld willen uitoefenen vooral op hun grote voorraden fossiele brandstoffen en de afhankelijkheid van veel landen daarvan.
Achter de klimaatdiscussie spelen enorme belangen een rol, ook bij bijvoorbeeld de grote oliebedrijven met honderdduizenden arbeidsplaatsen. Zij zullen een transitie moeten doormaken die op sommige punten pijnlijk kan zijn. Anderzijds lijken ze genegen mee te denken aan oplossingen en bereid hun bakens te verzetten en over te gaan op het produceren van duurzame energie.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties