De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Regiodinsdag, 4 april 2017

Dit jaar een iets makkelijker Fries dictee
Het Grut Frysk Diktee wordt vanavond voor de vijftiende keer gehouden. In de Statenzaal van het provinciehuis strijden 45 liefhebbers van de Friese taal om het Gouden of het Leien dakje.
,,Ik haw fuort ja sein doe ik frege waard om it diktee te skriuwen", vertelt Tet Rozendal. De zangeres en actrice die dit najaar weer in de huid van Mata Hari kruipt, wil zich meer richten op schrijven en zag in het dictee een mooie uitdaging. ,,Ik fyn it moai om mei taal te boartsjen en dêr lient in diktee him goed foar. It diktee moat de rykdom fan ús taal sjen litte."
De inhoud moet nog even geheim blijven, maar Rozendal kan wel wat vertellen over de thematiek van haar verhaal. ,,It giet lykas alles wat ik meitsje oer leafde en ferbining." Ze haalde inspiratie uit het dagelijks leven. ,,As ik wat skriuw, giet it hast altyd oer dingen dy´t ik sels meimeitsje. It diktee is eins in lyts autobiografysk ferhaal."
Het dictee werd vorig jaar gewonnen door Fedde Dijkstra uit Wirdum die tien fouten maakte. Net iets meer dan gemiddeld over de andere jaren. Vandaar dat het dictee dit keer iets toegankelijker is.
Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 4 april

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties