De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Hoofdartikelwoensdag, 29 maart 2017

'Natuur´ is allang geen natuur meer
Het valt op: mensen die de stilte 'horen´ op plekken waar ze vroeger allerlei soorten vogels hoorden, bijvoorbeeld in weidegebieden. Er is inderdaad sprake van steeds minder weidevogels in ons land. Het CBS publiceerde dezer dagen de resultaten van onderzoek. Daaruit blijkt dat met name de grutto en de veldleeuwerik het slecht doen. Maar ook andere soorten gaan achteruit: kievit, gele kwikstaart en scholekster.
De onderzoeksresultaten zijn een wetenschappelijke onderbouwing van de ervaring van mensen die de stilte horen. Overigens, ook boeren merken het. De vanzelfsprekendheid waarmee vogels op en boven hun land aanwezig waren, is voorbij.
De dalingen zijn niet van vandaag of gisteren. Er is al langere tijd zorg over de weidevogels. De grutto is het symbool geworden van die zorgen: het burgerinitiatief van Kening fan ´e Greide. Enthousiaste mensen, van boeren tot en met kunstenaars, proberen te werken aan een 'toekomst waarin een gezond en renderend boerenbedrijf hand in hand gaan met natuur, biodiversiteit en genietende mensen´. De cijfers van het CBS laten zien dat in de vijf jaren van het bestaan van het burgerinitiatief, de aantallen verder zijn verminderd. Er is kennelijk iets anders nodig dan wat er nu gebeurt.
Wat er anders moet, is een lastig onderwerp. Biologen en boeren(organisaties) vinden het lastig om met een eensgezind standpunt te komen dat echt uitzicht biedt op verbetering. Allerlei maatregelen en regelingen waardoor boeren worden beloond voor hun weidevogel-vriendelijk handelen leveren onvoldoende op. Er zijn te veel andere factoren die het succes van het beleid beďnvloeden. Een belangrijk punt is de bedrijfsvoering van boeren. Kort maaien, eenzijdige grasmengsels en een lager waterpeil zijn belangrijke factoren die van negatieve invloed zijn op de geschiktheid van de weidegronden voor vogels. Nog afgezien van de alsmaar groeiende stedelijke bebouwing.
Biologen en boeren zijn het erover eens dat de toename van roofvogels en andere soorten vogels (ooievaars, bijvoorbeeld), de toename van het aantal vossen, de hermelijnen en de bunzings een negatieve invloed hebben op de weidevogelstand. Positieve effecten van maatregelen in het fűgeltsjelân worden teniet gedaan door, bijvoorbeeld, vossen en ooievaars.
Er zijn tegenstellingen in belangen tussen boeren en, zeg maar, vogelbeschermers. Het is goed die tegenstellingen in belangen te erkennen en er open over te spreken. Onderdeel van dat gesprek is de mogelijke misleiding die uitgaat van het in stand houden van regelingen, als alibi: we doen er van alles aan. De belangrijkste factoren, zoals een laag waterpeil, een eenzijdige grasmat en kort maaien, dreigen zo uit beeld te raken.
Er is nog een belemmering voor een open en goed gesprek. Dat is het 'gevoel´ over de natuur. Vossen zijn een bedreiging voor weidevogels maar het zijn zulke mooie dieren - die schiet je toch niet af? Zo worden vossen en weidevogels tegen elkaar uitgespeeld.
De 'natuur´ in Nederland is allang niet meer natuurlijk. De balans is zoek. Dat leidt tot noodzaak van ingrijpen. Zowel aan de kant van de oorzaak als in de bestrijding van de gevolgen van die onbalans.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties