De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Economiezaterdag, 25 maart 2017

Boeren in Eastermar zijn
een landelijk voorbeeld
Eastermar - De nu jubilerende Vereniging Eastermars Lânsdouwe (VEL), die gisteren het 25-jarig bestaan vierde in De Hege Stins in Eastermar, is voor de landelijke overheid een voorbeeld geweest van hoe het beleid tegenwoordig wordt vormgegeven. Dat zei Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro en Natuur bij het ministerie van Economische Zaken.
,,We spreken nu over natuurinclusieve landbouw, het belang van een vruchtbare bodem, behoud van biodiversiteit in combinatie met economische levensvatbaarheid van de bedrijven. Jullie hebben dit 25 jaar geleden al opgepakt en zijn een voorbeeld geweest voor het huidige nationale en Europese landbouwbeleid", aldus Sonnema.
Ook de Wageninger emeritus hoogleraar Jan Douwe van der Ploeg, nauw betrokken bij het ontstaan van de vereniging, sprak gisteren over het grote belang ervan. ,,De contouren voor het huidige landbouwbeleid in Nederland zijn hier ontworpen. Voordat de vereniging hier is opgericht zaten we in een periode dat er veel werd gesproken over de verzuring van het milieu en de gevolgen voor het landschap. In gebieden met 'zuurgevoelige elementen’, zoals het coulisselandschap met houtwallen, moest de landbouw worden stilgelegd. Boeren uit deze regio hebben er toen bij de provincie succesvol voor gepleit om dit gebied niet als zodanig aan te merken in ruil voor de belofte dat ze dan zelf de houtwallen zouden blijven onderhouden. En dat is gelukkig gelukt."
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 25 maart

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties