De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiodonderdag, 23 maart 2017

Ouderenbonden kunnen beter fuseren
Leeuwarden - De lokale afdelingen van de ouderenbonden PCOB en KBO blijven zelfstandig, maar zouden er goed aan doen om samen te werken en op termijn te fuseren. Die aanbeveling deed de nieuwe landelijke voorzitter Rik Buddenberg gisteren in de Kurioskerk in Leeuwarden op de voorjaarsbijeenkomst voor de besturen van de 36 Friese PCOB-afdelingen.
Samenwerking of fusie is nodig omdat de protestants-christelijke en katholieke ouderenbonden in hoog tempo leden verliezen. Zo is de PCOB in korte tijd in ledental gezakt van boven de 100.000 tot onder de 80.000, van wie nog een kleine 5000 in Fryslân. Om nieuwe leden te trekken is een transitie nodig. De bonden willen zich meer profileren als belangenbehartiger in plaats van als organisator van sociaal-culturele bijeenkomsten en ontmoetingsdagen.
Jonge senioren
,,Er is een onderscheid tussen de stille generatie van voor de oorlog en de babyboomers van na de oorlog. De jonge senioren zijn mondiger, zij zijn onvoldoende lid", zei Buddenberg, voormalig CDA-burgemeester in Zuid-Holland. Als belangenbehartiger willen de bonden zichtbaarder worden voor die laatste groep. Landelijk wordt al toegewerkt naar een fusie tussen de protestants-christelijke en katholieke ouderenbond, in de vorm van een federatieve samenwerking hebben ze alvast de handen ineen geslagen. In Fryslân zijn de bonden in Woudsend inmiddels als eerste gefuseerd. Afdelingen als Heerenveen en Workum werken al samen.
Decentralisatie
Volgens Buddenberg is het door de decentralisatie van onder meer thuiszorg en WMO van rijk naar gemeente van belang dat de afdelingen ook lokaal samen optrekken. ,,De afdelingen mogen zelf bepalen of ze willen samenwerken, maar als het kan, zou ik het niet laten. De afdelingen zijn veel belangrijker geworden. Het is zaak om bij de wethouder aan tafel te komen, in de WMO-raad te zitten en met de lokale politiek mee te praten. Aan de lokale belangenbehartiging wordt nog weinig gedaan."
Landelijk is in januari in Utrecht een gezamenlijk kantoor in gebruik genomen door KBO-PCOB, samen een kwart miljoen leden. Vanaf augustus komt er ook één magazine voor de leden. De samenwerking is niet zonder slag of stoot gegaan. PCOB-directeur Els Hekstra werd boventallig verklaard en verdween met een vertrekregeling. Door de vertroebelde verhoudingen afgelopen zomer was er geen draagvlak meer voor voorzitter Hannah Bovenkerk, zij is aan het eind van de zomer vertrokken.
Samenwerking met de seculiere ANBO, waarvan tot enkele jaren geleden nog volop sprake was, is van de baan. ,,De ANBO vaart zijn eigen koers, die wil geen samenwerking. Alleen de belastingservice doen we nog samen."
Meer hierover in de papieren krant van 23 maart 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties