De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 21 maart

Hoofdartikeldonderdag, 23 maart 2017

Laaggeletterdheid aanpakken
Het ging er niet over, in de verkiezingstijd: laaggeletterdheid. En dat is merkwaardig. In economisch opzicht levert meer aandacht voor de bestrijding van laaggeletterdheid geld op. Iedere euro die wordt uitgegeven voor cursussen levert 1,79 euro op. De winst zit voor zoŽn 70 procent in een hogere productiviteit; ongeveer 30 procent van die winst komt door lagere uitgaven aan gezondheidszorg. De totale economische schade door laaggeletterdheid werd in 2016 berekend op zoŽn 560 miljoen.
Met meer inzet (van gemeenten) kunnen meer mensen beter leren lezen, schrijven en rekenen. Daarmee verandert hun leven drastisch. Voor wie niet kan lezen, schrijven en/of rekenen blijven letterlijk veel deuren gesloten: naar werk, naar meedoen in de samenleving. Daarentegen, de deur van de wachtkamers van huisarts en ziekenhuis staan open.
De aantallen laaggeletterden zijn aanzienlijk: een op de zes Nederlanders van boven de zestien jaar, zoŽn 2,5 miljoen mensen. Van hen zijn zoŽn 1,3 miljoen tussen de 16 en 65 jaar, van wie ongeveer twee derde autochtoon.
Deze aantallen zijn de laatste jaren hoger geworden. En er kan worden vastgesteld dat zonder extra inspanningen er nog meer laaggeletterden komen. Het niveau van een toenemend aantal kinderen aan het einde van de basisschool, zakt. Nu haalt al zoŽn 10 procent niet het gewenste niveau. En van de vijftienjarigen loopt 14 procent kans om straks laaggeletterd te zijn.
En er is nog meer narigheid: ruim drie miljoen Nederlanders hebben moeite om te voldoen aan de eisen die worden gesteld in de digitale communicatie met de overheid. Deze mensen kunnen laaggeletterd zijn en/of onvoldoende kennis hebben van de computer. En de overheid maar blijven denken dat binnenkort alle communicatie met de overheid via de computer kan.
Laaggeletterdheid is vaak niet een geïsoleerd probleem. Ze komt vaker voor onder laagopgeleiden, in zwakkere sociale milieus en bij allochtonen.
De aanpak van laaggeletterdheid vraagt dan ook om meerdere dingen. Maar het leren lezen en schrijven is in de meeste gevallen een goed begin. In een aantal maanden kunnen mensen het gebruiksvoorschrift op de medicijnen lezen, ze kunnen met meer kans op succes werk zoeken, en als ze werk hebben kan het veel beter gaan.
Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van laaggeletterdheid. Overal in het land worden initiatieven genomen waarbij gemeenten, samen met bibliotheken, GGD en GGZ en anderen, plannen maken en uitvoeren.
Het is bijzonder om te zien hoe openbare bibliotheken een belangrijker rol krijgen. Niet alleen als gebouw waar je boeken kunt lenen, maar ook waar je hulp kunt krijgen voor het invullen van formulieren (op de computer). En een gesprek met een bibliotheekmedewerker kan ertoe leiden dat mensen zich opgeven voor een cursus. Juist op bibliotheken is hier en daar fors bezuinigd. Zie hier een kortzichtig financieel beleid: bibliotheken kunnen de opstap zijn om uit de laaggeletterdheid te raken. Dat levert de gemeenschap geld op. En, het belangrijkste, mensen kunnen uit de spiraal komen die hen afhoudt van meedoen in de samenleving. Dat levert ook gezondheidswinst op. Meer geld naar bestrijding van laaggeletterdheid is een kwestie van beschaving.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties