De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 22 april

Economiewoensdag, 22 maart 2017

Vleesveehouders tegen fosfaatreductieplan
Leeuwarden - Tientallen vleesveehouders zijn het niet eens met het plan voor de inperking van de veestapel om het fosfaatoverschot op te lossen. Vooral de uitvoering laat volgens hen te wensen over. De boeren sluiten zich daarom aan bij een juridische procedure van grondgebonden en biologische melkveehouders om te bezien of de eisen binnen de voorgestelde regeling rechtsgeldig zijn.
Nederlandse (melk-)veehouders produceren al enkele jaren meer fosfaat in de mest dan er is afgesproken met Brussel. De hogere productie is vooral ontstaan doordat op 1 april 2015 de Europese melkquotering is losgelaten. Om dit jaar weer onder de norm uit te komen, en gesprekken mogelijk te maken over verlenging van een Europese uitzonderingspositie voor het uitrijden van meer mest dan veel andere Europese melkveehouders, moeten er dit jaar tussen de 160.000 en 200.000 dieren worden afgevoerd. De koeien moeten worden geëxporteerd of worden geslacht.
Een van de onderdelen van het pakket maatregelen om het mestoverschot terug te dringen is een stoppersregeling. Op de eerste dag van openstelling van de eerste tranche werd de regeling flink overtekend. Staatssecretaris Martijn van Dam maakte daarna bekend dat al die aanvragen van intekenaars in behandeling zullen worden genomen. Hij trekt daarvoor geld naar voren van latere tranches.
Een ander onderdeel van het maatregelenpakket om de fosfaatproductie te beperken is het terugbrengen van de landelijke melkveestapel. Daarvoor geldt een peildatum van 2 juli 2015. Iedere melkveehouder moet zijn veestapel terugbrengen tot het niveau op die dag minus 4 procent.
Boeren die runderen hebben voor een ander doel dan de productie van melk, zoals de productie van vlees, de export en de opfok, hebben te maken met een peildatum 15 december 2016. Het instellen van deze datum leidde tot flinke kritiek omdat de betreffende bedrijven op die datum amper vee hadden en daarmee hun activiteiten noodgedwongen zouden moeten stoppen. Voor de vetweiders (boeren die uitgemolken koeien in de zomerperiode buiten laten grazen om ze in de herfst te laten slachten), de exporteurs en de opfokbedrijven kwam er eind vorige week een aangepaste regeling.
Geen schuld
Nu komen ook de vleesveehouders in actie omdat ook zij onevenredig getroffen zeggen te zijn. Ook zij hebben aan het einde van het jaar gemiddeld flink minder dieren. Advocaat Franca Damen van advocatenkantoor Kneppelhout & Korthals, die het proces aanspande, legt onder meer uit dat de vleesveehouders geen schuld hebben gehad aan de stevige toename van het mestoverschot. Van Dam heeft volgens de advocate al aangegeven dat vleesveehouders ook voor een andere referentiesituatie kunnen kiezen.
Eerder lieten grondgebonden en biologische melkveehouders zich al kritisch uit over het fosfaatreductieplan. Zij zouden graag zien dat het maximumaantal koeien dat een boer mag houden, wordt gekoppeld aan de grond die de melkveehouder heeft. Op 12 april dient een kort geding van grondgebonden en biologische boeren tegen het fosfaatreductieplan. Damen hoopt met het proefproces daarbij te kunnen aansluiten.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties