De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Regiowoensdag, 8 maart 2017

Smallingerland hoopt op uitstel van vaarwegbesluit
Drachten - Bij het provinciale onderzoek naar de toekomst van de vaarweg naar Drachten, is ten onrechte niet gekeken naar de gevolgen voor milieu, recreatie en veiligheid op het water. Het overgrote deel van de raad van Smallingerland steunde gisteren een brief aan Provinciale Staten met deze strekking. De raad hoopt op uitstel van besluitvorming.
De raad besprak het voornemen van de provincie om niet te investeren in de vaarweg naar Drachten. De provincie vindt het verbeteren of omleggen van de vaarweg, die nu door natuurgebied De Alde Feanen voert, te duur.
Bij het ter perse gaan van deze krant was het raadsdebat nog bezig. Het leek erop dat de voltallige raad de oproep steunde dat de provincie eerst meer onderzoek moet doen. De raad vreest dat veel bedrijven op termijn uit Drachten zullen wegtrekken, als de vaarweg niet wordt opgewaardeerd.
Marjan van der Aart van branchevereniging Schuttevaer onderstreepte dat laatste als inspreker. Ze zei dat het in de toekomst niet meer mogelijk is voor de binnenvaart om naar Drachten te varen, als de vaarweg niet wordt verbeterd. ,,Dan is het op termijn de doodsteek voor de haven van Drachten."
Robert Bakker van rioolbuizenfabrikant Kijlstra zei gisteren dat overheden verder moeten kijken dan alleen de opwaardering van de vaarweg. Ook de mogelijkheden voor het opzetten van een netwerk voor openbaar vervoer over water moeten worden onderzocht, zei hij.
Bakker pleitte voor het opzetten van een vaste vervoersdienst naar steden als Utrecht en Amsterdam. ,,Steeds meer grote steden zullen vrachtauto’s in de stad verbieden en dan zullen er hubs komen buiten de stad. Zet een dagelijkse sneldienst op naar deze hubs, waar bedrijven bij kunnen aanhaken. Dat is goedkoper voor bedrijven én beter voor het milieu." Bedrijven alleen kunnen zo’n sneldienst momenteel niet financieren, zegt Bakker: overheden zullen moeten meebetalen. ,,Maar overheden vinden de milieupositie ook belangrijk."
Verschillende insprekers - onder wie wethouder Houkje Rijpstra van Tytsjerksteradiel - wezen er opnieuw op dat het provinciale onderzoek te eenzijdig is gericht op de economische gevolgen. Bij het omleggen van de vaarweg zullen de recreatie- en beroepsvaart in De Alde Feanen worden gescheiden. Dat is goed voor de lokale economie, zeiden onder anderen Rijpstra en dorpsbelang Earnewâld gisteren, maar ook voor de veiligheid. De raadsleden sloten zich daarbij aan.
Provinciale Staten bespreken het onderwerp op 29 maart. Wethouder Ron van der Leck (D66) zei dat er al een lobby bezig is om het onderwerp van de Statenagenda te halen, waarbij wordt gepleit voor een breder onderzoek. ,,Er moet ook worden gekeken naar de maatschappelijke businesscase, niet alleen naar de economische."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties