De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Regiowoensdag, 8 maart 2017

Gebiedsclub Gaasterland boos op de provincie
Leeuwarden - Vier van de zes leden tellende gebiedscommissie Gaasterland zijn opgestapt. Ze verwijten de Provincie Fryslân, die de commissie in november vorig jaar heeft ingesteld, zich niet te houden aan afspraken. Het gaat om twee leden van de LTO afdeling Gaasterland en twee leden van de Vereniging van Agrarisch- Particulier- en Landschapsbeheer Bosk en Greide. Ze maakten hun besluit gisteren per brief aan de provincie bekend.
De gebiedscommissie is ingesteld om mee te praten over de inrichting van een 25 hectare groot gebied in de Séfonsterpolder bij Rijs dat natuurgebied wordt. De provincie heeft onlangs van een aangrenzend gebied 24 hectare aan een boer uit Súdwest-Fryslân verkocht.
Volgens Pieter Deinum, voorzitter van LTO Gaasterland, had de provincie echter toegezegd het gebied eerst per inschrijving aan boeren in Gaasterland te koop aan te bieden. ,,De provincie houdt zich niet aan de afspraken en stelt ons voor voldongen feiten. Ons vertrouwen in de provincie is nu geschaad."
Gedeputeerde Johannes Kramer is overdonderd door de stap van de vier leden. ,,It kaam foar ús as in tonger-slach by heldere himel. Sicco Heldoorn , foarsitter fan de gebietskommisje, wie ek net ynljochte."
Dat de provincie Fryslân zich niet aan de afspraken houdt is volgens de gedeputeerde onzin. ,,De gebietskommisje mocht allinne in advys jaan oer it natuergebiet. It troch ús ferkochte gebiet foel bûten har sizzen. Dêr binne se yn novimber oer bypraat."
Kramer hoopt op een goed gesprek met de opgestapte commissieleden en dat ze op hun besluit terugkomen.
Het verkochte gebied blijft wel landbouwgebied maar valt onder Natura 2000 en maakt zo deel uit van het netwerk van natuurgebieden.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties