De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiovrijdag, 3 maart 2017

Opbrengst investering in windpark moet snel naar dorpen
Leeuwarden - Een provinciale investering van honderd miljoen euro in Windpark Fryslân moet ten minste vijftig miljoen euro rendement opleveren. Van dat bedrag zal een derde zo snel mogelijk terugvloeien naar dorpen aan het IJsselmeer en nog een derde naar duurzame initiatieven in Fryslân. Het laatste deel komt ten goede aan de begroting. Friezen kunnen ook profiteren van het project via obligaties.
Gedeputeerde Sander de Rouwe ontvouwde gistermiddag op een persconferentie de plannen die GS hebben met het windpark in het IJsselmeer. Daarvoor is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de initiatiefnemers van het park. ,,Een deel van de opbrengsten moet naar de regio gaan die nadeel van de molens ondervindt", zegt De Rouwe. ,,Als de molens draaien, moeten mensen in de dorpen al snel aanvragen kunnen doen voor financiering van initiatieven." In de praktijk kan het twee jaar duren na oplevering van het park voor gelden loskomen.
Er zijn nog vier voorwaarden voor de investering van de provincie. Provinciale Staten moeten instemmen. Daarnaast moet de Raad van State nog uitspraak doen over het windpark. Een besluit wordt rond de zomer verwacht. Het rijk moet verder een SDE+-subsidie voor de geleverde stroom toekennen, die kan oplopen tot ruim een miljard euro. En ten slotte moeten genoeg andere financiers gevonden worden om het project met een waarde van zo’n 750 miljoen euro mogelijk te maken.
Als aan de voorwaarden is voldaan, stemt de provincie naar verwachting medio 2018 in. Het windpark met een verwachte opbrengst van 320 megawatt, goed voor het stroomverbruik van 340.000 huishoudens, moet in 2021 draaien.
,,Ik denk dat we een heel goede deal hebben gesloten met Windpark Fryslân. Het is ook bijzonder dat voor het eerst een overheid een directe participatie heeft in een windpark."
De honderd miljoen investering bestaat uit 20 miljoen aan aandelen - goed voor een belang tussen 10 en 25 procent - en 80 miljoen aan leningen. Nog eens 27 miljoen wordt achter de hand gehouden als door tegenvallers in de bouwfase meer geld nodig is.
,,Het is veel geld, maar we krijgen er ook veel voor terug: zeggenschap en rendement. Als we aan het eind waren ingestapt dan hadden we geen invloed kunnen uitoefenen." De provincie heeft onder meer afgesproken dat er particuliere obligaties komen, dat twee van de vijf RvC-leden mogen worden aangesteld, dat de normering topinkomens voor bestuurders van Windpark Fryslân geldt en dat normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in acht worden genomen. De Rouwe ,,vergt" de uitvoerders om Friese onderaannemers te gebruiken bij de bouw.
De Rouwe en projectdirecteur Anne de Groot zeggen dat de risico’s voor de provincie klein zijn. De Groot: ,,De grootste risico’s zitten in de ontwikkelfase. De provincie doet echter pas mee als alles financieel rond is. De bouw kan natuurlijk tegenvallen en later de opbrengst uit wind, maar dat risico valt mee."
,,We hopen dat we me onze deelname rust te krijgen op een van de gevoeligste dossiers in onze provincie. Winst, werk en wind moeten terug komen in de handen van de Friezen", aldus De Rouwe.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties