De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Regiodonderdag, 2 maart 2017

Kinderen ontdekken hun talent via de grutto
Wommels - ,,Leven grutto's in groepen?" Mariska vuurt de vraagt af op bioloog Theunis Piersma, kenner van de weidevogel. Die vindt het een goede vraag. Toevallig, zo vertelt hij, is hij 's ochtends even gaan kijken in het natuurgebied Skrins. Daar zijn wel vijftienhonderd grutto's neergestreken. Die vormen nu nog één grote groep, maar dat duurt niet lang meer. Binnenkort splitsen de vogels op in paartjes en zoeken ze een eigen plekje voor het maken van een nest. Als de kuikens eenmaal groot zijn, komen de grutto's weer bij elkaar. ,,Dan heb je weer een groep."
Piersma zit op het podium van It Dielshûs in Wommels. Hij neemt uitgebreid de tijd antwoord te geven op vragen van de basisschoolleerlingen die voor hem zitten. De vragensessie maakt onderdeel uit van de aftrap van een nieuw onderwijsproject op vier scholen in Littenseradiel: obs It Bynt in Winsum, obs De Opslach in Wommels, jenaplanschool De Stjelp in Baard en sws De Romte in Itens.
Centraal in het onderwijsproject staat de grutto. Daar gaan de leerlingen, zowel in de boven- als onderbouw, de komende twee jaar veel over leren. ,,Maar de grutto is eigenlijk een metafoor, de aanleiding voor iets groters", zegt Julia van Bohemen, werkzaam bij Keunstwurk, een van partijen die bij het project is betrokken.
Dat 'groters' is het verdwijnen van het landschap waarin de grutto het beste gedijt. De weidevogel wil een gevarieerde broedplek met bloemen en insecten, maar treft in Fryslân vooral een monotone groene productieweide aan. Door de intensieve landbouw raakt de weideflora uitgeput en krimpt de gruttopopulatie. Die ontwikkeling moet een halt worden toegeroepen, maar dat is niet eenvoudig, legt Piersma aan de kinderen uit. ,,We hebben hier met z'n allen voor gekozen, niet alleen de boeren. We zullen het ook met z'n allen moeten oplossen."
Lees de hele reportage in de papieren krant van 2 maart 2017.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties