De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiodonderdag, 2 maart 2017

Minder Friezen voelen zich onveilig
Leeuwarden - Friezen voelen zich minder vaak onveilig en zeggen minder vaak slachtoffer te zijn van misdrijven. Ook registreert de politie minder misdrijven. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2016, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren publiceerde.
Uit slachtofferenquêtes van het CBS blijkt dat 27,1 procent van de Friezen zich wel eens onveilig voelt. Dat is iets minder dan vorig jaar. Ook wordt de kans op slachtofferschap door burgers minder groot ingeschat dan voorgaande jaren.
Het onveiligheidsgevoel is het grootst op plekken waar jongeren zijn. Bijna een op de drie Friezen voelt zich op zulke locaties weleens onveilig. Dit percentage is wel dalende. Ruim een op de tien Friezen geeft aan zich weleens onveilig te voelen in de eigen wijk.
De veiligheid in de buurt waarderen de Friezen gemiddeld met het rapportcijfer 7,7. De jaren daarvoor was dit steeds een 7,5. 17 procent geeft aan weleens te maken te hebben met respectloos gedrag, wat een afname betekent ten opzichte van voorgaande jaren. Ook wordt minder overlast ervaren, al geeft nog steeds ruim een derde van de Friezen aan wel eens overlast te hebben in de eigen buurt.
Misdrijf
13,6 procent van de ondervraagde Friezen geeft aan vorig jaar slachtoffer te zijn geweest van een misdrijf. In Heerenveen was het zelfverklaard slachtofferschap met 7,6 procent relatief laag. In Leeuwarden was dat relatief hoog, namelijk 22,7 procent.
Wat bovenstaande zaken betreft, scoort Fryslân beter dan het landelijke gemiddelde. Zo is het zelfverklaard slachtofferschap landelijk ruim 17 procent, en zegt landelijk 35 procent van de respondenten zich weleens onveilig te voeren. Landelijk werkten 81.000 mensen mee aan de enquête.
De door de politie registreerde misdaad nam de afgelopen jaren af, ook in Fryslân. De Friese politie noteerde vorig jaar 24.540 misdrijven, zo´n tweeduizend minder dan in 2015. Dat komt neer op een daling van 7,7 procent. Het aantal opgeloste zaken daalde echter nog sterker. In 2015 wist de politie 8380 Friese zaken op te lossen. Vorig jaar waren dat er 6700, wat neerkomt op een daling van 20 procent. Landelijk werden vorig jaar 930.000 misdrijven geregistreerd. Op basis van onder meer slachtofferenquêtes schat het CBS de totale Nederlandse misdaad op 4,4 miljoen misdrijven.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties