De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 maart

Regiodonderdag, 23 februari 2017

Hulp voor kind op azc dichterbij
Drachten - Smallingerland doet mee aan een proef met jeugdhulp op het asielzoekerscentrum (azc) in Drachten om hulp dichterbij de asielkinderen te organiseren. Doel van de proef is ook om eerder hulp en ondersteuning te bieden, zodat minder vaak een beroep hoeft te worden gedaan op zwaardere en dure gespecialiseerde hulp.
Een zogeheten jeugd- en gezinscoach (een jeugdgezondheidsverpleegkundige van de GGD) gaat op het azc samenwerken met een medewerker van het gebiedsteam van de gemeente. Op die manier zijn er vaste contactpersonen aanwezig, die tijd hebben om lichte ondersteuning voor de kinderen zelf uit te voeren.
Het idee daarachter is dat het aanbod laagdrempeliger wordt en zwaardere hulptrajecten voorkomen kunnen worden. Indien nodig schakelt het gebiedsteam specialistische zorg in.
Met de hulp op het azc is het niet altijd nodig om een externe organisatie in te schakelen voor hulpverlening, is de verwachting. De vaste contactpersonen ondersteunen kinderen met hun ouders en schakelen deskundigen in wanneer nodig.
In de huidige situatie wordt via een externe hulpverlener doorverwezen naar gespecialiseerde hulp. Met ingang van 2015 is de zorg voor jeugdhulp een taak van gemeenten geworden. Het COA is tot nog toe verantwoordelijk voor hulpverlening aan kinderen in asielopvangcentra. Mogelijk wordt dat vanaf 2018 ook een verantwoordelijkheid van gemeenten. De kosten van de proef worden gedekt door verzekeraar Menzis, die landelijk de zorg voor asielzoekers inkoopt. De proef loopt tot eind dit jaar. Er komt een evaluatie, waarna bekeken wordt of er een vervolg komt en in welke vorm dat dan is.
Een woordvoerder van het COA kon nog niet zeggen of meer Friese gemeenten met een azc zijn gevraagd om mee te doen aan de proef.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties