De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Hoofdartikelmaandag, 20 februari 2017

Zorgen over gevolgen internet-revolutie
Het internet heeft de samenlevingen over vrijwel de hele wereld grondig veranderd. Tot voor enkele jaren werd wel een vergelijking gemaakt met de betekenis van de boekdrukkunst. Die heeft ook enorme veranderingen teweeg gebracht. Allerlei geschriften kwamen beschikbaar voor grote groepen mensen, denk aan de Bijbel. Het delen van kennis, het verspreiden van ideeën, opvattingen en het organiseren van invloed en macht door het gedrukte woord hebben mensen en structuren in samenlevingen tot in de haarvaten veranderd.
Inmiddels is er het besef dat de internet-revolutie nog ingrijpender is. Een paar voorbeelden. Sociale media zoals Facebook en Twitter kunnen worden gebruikt voor nieuwe vormen van samenleven. De tweets van de Amerikaanse president Trump worden over de hele wereld gelezen. De inhoud heeft sociale, politieke en economische gevolgen. Het gedrag op sociale media kan verregaande gevolgen hebben op de levens van individuele mensen: denk aan misbruik van privé-gegevens, met grote sociale gevolgen, van chantage tot en met het zich benemen van het leven.
De techniek van het internet schept onbegrensde mogelijkheden voor het zoeken en opslaan van gegevens en tot het stelen van gegevens, van individuele mensen maar ook van overheden, politieke partijen en militaire organisaties. De beheerders van de toepassingen van internet, zoals de bazen van Facebook en Twitter, hebben de macht over onvoorstelbare hoeveelheden gegevens van mensen. Het verdienmodel van deze toepassingen vraagt om de beschikbaarheid van steeds meer en verdergaande gegevens van mensen, instellingen en overheden. Het verkrijgen, bezit en beheer van immense hoeveelheden gegevens in handen van een beperkt aantal bedrijven, schept machtsconcentraties die niet zijn ingebed door maatschappelijke, morele en politieke begrenzingen. Er zijn ongekende vormen van ´wereldregering´ tot stand gekomen. De bestaande vormen van bescherming, bijvoorbeeld regels, instituties, controle, de checks and balances zijn steeds minder toepasbaar - ze horen bij omstandigheden die er niet (meer) zijn,
Internet en zijn toepassingen hebben tegelijkertijd grote positieve invloed. Onderzoek, ook medisch, gebruikt internet en de daarop gebaseerde technieken brengen veel positieve dingen voort. Die gaan van een ´gemakkelijker´ leven tot en met het beter weten hoe bijvoorbeeld ziekten kunnen worden bestreden.
Steeds meer mensen maken zich zorgen over de nadelen van de voordelen. Overheden worstelen met enerzijds rechten van mensen op privacy en anderzijds met de mogelijkheden voor, bijvoorbeeld, bestrijden van terrorisme. Of met de onbalans tussen wat nieuwe toepassingen vragen van mensen (bedienen van apparaten, invullen van gegevens, ´onthouden´ van inloggegevens) en de voordelen van die toepassingen in het maatschappelijke en sociale leven. Deze zorgen verwijzen naar een werkelijkheid die steeds groter en ingewikkelder wordt. Het verzamelen en gebruiken van steeds meer gegevens zet feitelijk alle zekerheden van mensen als persoon en burger opzij en er is niemand die kan bevroeden wat de gevolgen zijn. We zitten in een revolutie met een onduidelijk perspectief.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties