De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 maart

Regiodonderdag, 16 februari 2017

Kei College biedt krimp in vmbo het hoofd
Heerenveen - De vmbo basis- en kaderafdelingen van het christelijke Bornego College en de openbare scholengemeenschap Sevenwolden in Heerenveen gaan na de zomervakantie samen verder als het Kei College. ,,Maar op deze open dag doen we alsof het al zover is, zodat de leerlingen kunnen zien wat ze volgend jaar kunnen verwachten", vertelt bestuurder Roelie Popping van osg Sevenwolden.
De samenvoeging betekent volgens rector Frits Hoekstra van het Bornego niet dat vmbo-leerlingen in Heerenveen geen christelijk voortgezet onderwijs meer kunnen volgen. ,,Levensbeschouwelijk onderwijs is straks een vast onderdeel van het lespakket op de school en er wordt in alle klassen begonnen met een dagopening."
Voorheen was alleen het vak godsdienst en levensbeschouwing een vast onderdeel op het Bornego College en kende Sevenwolden het vak levensbeschouwing, maar dat werd niet in alle jaargangen gegeven. Dag-openingen waren op het osg onbekend. Hoekstra: ,,Wij stellen hier materiaal voor beschikbaar in de vorm van het blad De Oase. Dit blad bevat zowel Bijbelse als wereldlijke verhalen die bij een dagopening gebruikt kunnen worden. Daarnaast staat het de docenten vrij om zelf iets te bedenken."
Meer hierover in de papieren krant van 16 februari 2017</cci:TypographyTag>

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties