De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Regiomaandag, 13 februari 2017

Onkruid op de begraafplaatsen beter aanpakken
Joure - De gemeente De Fryske Marren heeft een proef met duurzame onkruidbestrijding op begraafplaatsen na klachten van bezoekers aangepast.
Tijdens de proef vonden bewoners van de gemeente het onderhoud van begraafplaatsen ondermaats. Door een aantal duurzame methodes te combineren werd wel het gewenste niveau gehaald.
De gemeente heeft het afgelopen jaar proefgedraaid met verschillende, duurzame onkruidbestrijdingsmethodes omdat chemische middelen op verhardingen niet meer mogen worden gebruikt.
Alternatieven zijn onder andere hete lucht, heet water, branden of borstelen. Gemeente De Fryske Marren koos tijdens de proef ervoor het onkruid te bestrijden met hete lucht en heet water.
Uit de proef bleek dat beide methoden, mits vaak genoeg toegepast, werken. Maar een combinatie van meerdere methoden werkt het best.
Om hetzelfde resultaat te behalen als met chemische middelen moet het onkruid vaker worden aangepakt, wat hogere kosten betekent. Ook is preventief bestrijden niet mogelijk. Anders dan bij spuiten met chemische middelen moet het onkruid voor duurzaam bestrijden al zichtbaar zijn.
Uit de proef blijkt ook dat de alternatieve methodes niet zo duurzaam zijn als gedacht. Zo dragen ze bij aan fijnstofvorming. Maar in tegenstelling tot de chemische middelen zijn de duurzame methodes niet schadelijk voor het grondwater.
Goten
Het college stelt de raad voor om op de verharde paden en wegen in de openbare ruimte beperkte hoeveelheid onkruid toe te staan. Op de begraafplaatsen moet de bestrijding zo frequent gebeuren dat er geen of weinig onkruid komt te staan.
Om onkruidgroei in de goten in de hand te houden, stelt het college voor die vaker te laten borstelen. Dat gebeurt nu acht keer per jaar maar zou, doordat er geen chemisch middelen meer worden gebruikt, naar twaalf keer per jaar moeten gaan.
De proef met onkruidbestrijding staat 1 maart op de raadsagenda.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties