De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Regiozaterdag, 11 februari 2017

Vlinderidylle komt er zeker, alleen wie betaalt is nog een verrassing
Franeker - ,,Dit is een gigantische, uitgelezen plek voor een vlinderidylle!" Kars Veling van de Vlinderstichting is meteen enthousiast als hij het Hitzumer Binnenpaad (de historische tramdijk) verlaat en het weiland ten zuiden van Franeker betreedt.
Hier, aan de rand van nieuwbouwlocatie de Alvestêdewyk, heeft de gemeente Franekeradeel samen met Wetterskip Fryslân al heel wat nieuwe natuur gerealiseerd. Een perceel plas-drasweidegrond, een bosje, een rietkraag, dat werk. Remco Ploeg (20), student diermanagement aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden, wil aansluitend hierop een zogenoemde vlinderidylle aanleggen.
Dat is pertinent geen vlindertuin, maar een bloemenrijk perceel met inheemse, wilde boeiers, waar weidegebonden vlinders en wilde bijen zich thuis voelen. Honingbijen en de zeer algemene soorten als atalanta en dagpauwoog (Veling noemt die de ,,kroeglopers") mogen natuurlijk meeprofiteren en zullen dat ook zeker doen. De Vlinderstichting heeft tot vorig jaar 44 idylles aangelegd in heel Nederland, dankzij een flinke gift van een loterij. De donateurs van de stichting legden vervolgens nog eens 10.000 euro bij elkaar om nog één laatste idylle aan te leggen.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 11 februari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties