De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Regiodonderdag, 9 februari 2017

Bilkerts willen voldoende aandacht eigen taal na fusie
Sint Annaparochie - Stichting Bildts Aigene heeft zorgen over de aandacht die er voor de Bildtse taal zal zijn na de gemeentelijke fusie per 2018. Op 1 januari fuseren het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel in Waadhoeke. Om hun zorgen kracht bij te zetten overhandigden ze gisteren een petitie aan de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken.
,,Er is toegezegd dat we ook in de nieuwe gemeente door kunnen gaan met Bildtse lessen op school, maar een toezegging is nog geen garantie", zegt coördinator Rennie Steensma van de stichting.
Vandaag spreekt de Tweede Kamer over het wetsontwerp voor de herindelingen in Noordwest-Fryslân. Waadhoeke ontstaat uit de drie genoemde gemeenten en vier dorpen van Littenseradiel. Leeuwarderadeel komt bij Leeuwarden samen met tien dorpen van Littenseradiel en vijftien andere dorpen van die laatste gemeente gaan naar Súdwest-Fryslân.
Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties