De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Regiodonderdag, 9 februari 2017

Staten sturen aan op onderwijs
en landbouw
Leeuwarden - Meer aandacht voor de toekomst van de landbouw, een betere aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt in Fryslân en de herbestemming van leegstaande woningen en bedrijfspanden. Het zijn enkele onderwerpen waaraan het provinciebestuur de komende twee jaar moet werken. Dat stelden althans Provinciale Staten gisteravond in een commissievergadering over de tussenbalans van het coalitieakkoord. Naast deze vrij algemene onderwerpen leek er al een meerderheid te zijn voor de steun aan één concreet project: de aanleg van een zaagtandsteiger in Harlingen, een bepaald type steiger. Het Waddenfonds wil hier niet in investeren.
Het college van Gedeputeerde Staten had de Statenleden gevraagd om voorstellen voor de komende jaren. GS zijn van plan in ieder geval nog twintig miljoen euro uit te geven uit de algemene reserve. Voor de besteding van dat geld konden de Statenleden gisteravond plannen aandragen.
De fracties kwamen stuk voor stuk met een lijst van ideeën, zoals het investeren in het initiatief Hallum Bruisend Hart (FNP), het vergroten van het budget voor innovatie (PvdA) en het langer verlagen van de provinciale opcenten bij de wegenbelasting (CDA, VVD). ,,Een kruidenrijke opbrengst", vatte voorzitter Teus Dorrepaal de avond samen. Het werd niet duidelijk voor welke plannen veel of weinig steun is.
Wel vonden de meeste fracties dat voor de drie genoemde onderwerpen meer aandacht moet komen van het college, al verschilden de meningen weer over de wijze waarop. Wel zeiden veel partijen dat ze vinden dat de zaagtandsteiger in Harlingen er moet komen, waar vooral viskotters van kunnen profiteren.
Gedeputeerde Staten nemen in de Kadernota een besluit over de besteding van het geld.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties