De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Regiodinsdag, 7 februari 2017

Waterpeil gaat in Lauwersmeer in 2018 omhoog
Leeuwarden - De proef met een hoger waterpeil in het Lauwersmeer is met een jaar uitgesteld. Het grondwaterpeil zou eerst in 2017 met 40 cm worden verhoogd tot min 52 centimeter onder het Normaal Amsterdams Peil (NAP), nu wordt dat in 2018 gedaan.
De provincie Groningen en betrokken waterschappen, waaronder Wetterskip Fryslân, willen het waterpeil verhogen zodat riet beter kan groeien en jonge bomen zich niet ontwikkelen tot bos.
Medio februari 2016 gaf het waterschap Noorderzijlvest aan Fryslân en Groningen een vergunning om het peil te verhogen. De waterpeilverhoging is een proefproject. De vergunning van het waterschap biedt ruimte voor twee jaar proefdraaien.
De plannen stuitten eerder op hevig verzet van de belangenvereniging van boeren en tuinders, LTO Noord. De boeren vrezen schade door vernatting en verzilting.
Nu de waterpeilverhoging met een jaar is uitgesteld zal 2017 worden gebruikt om vispassages aan te leggen, extra peilbuizen te plaatsen voor de nulmeting en het toezicht op het proces te verbeteren. In 2018 wordt het waterpeil gedurende zes weken, van 15 februari tot 1 april, verhoogd. Daarna wordt weer het oude waterniveau aangehouden.
Lees verder in het Friesch Dagblad van 7 februari 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties