De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Regiozaterdag, 4 februari 2017

School Sexbierum dicht na fusietwist
Sexbierum - De openbare basisschool De Barraboech in Sexbierum gaat dicht. De ouders van de school zijn hierover vorige week geïnformeerd door openbare onderwijskoepel Radius. De directe aanleiding voor de sluiting, volgens directeur Marc Kammeraad: de blokkade door de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel van de bestuurlijke fusie van Radius met Onderwijsgroep Fier.
Radius heeft vijf reguliere basisscholen, waar op de landelijke teldatum van 1 oktober 502 leerlingen stonden ingeschreven. De koepel moet volgens de wet gemiddeld minstens 102 leerlingen per school hebben. ,,We hadden dus 510 leerlingen moeten hebben", zegt Kammeraad. ,,Inmiddels hebben we een brief gekregen van de minister waarin staat dat De Barraboech (de kleinste van de vijf, red.) per 1 augustus niet meer bekostigd wordt. Gelijk het mes erin, zo werkt het nu eenmaal."
Radius is al enige tijd in gesprek over een fusie met Fier (zeventien basisscholen, zestienhonderd leerlingen). Die fusie werd de afgelopen jaren steeds uitgesteld en gaat mogelijk helemaal niet door. Leeuwarderadeel weigert in te stemmen omdat herindelingspartner Leeuwarden liever wil dat de drie openbare scholen in Leeuwarderadeel overgaan naar koepel Proloog in Leeuwarden.
Kammeraad zegt dat De Barraboech vooreerst open had kunnen blijven, als Radius al per 1 januari zou zijn gefuseerd met Fier. Dat was aanvankelijk de bedoeling. ,,Al waren we ook dan over enkele jaren het gesprek aangegaan met de ouders over de toekomst. Want de prognoses van de school zijn niet goed."
De schooldirecteur is boos over de blokkade van de fusie, waarvoor de gemeente Leeuwarden volgens hem verantwoordelijk is. ,,Aan alle kanten is iedereen het ermee eens: de mr, de gmr, de ouders en de scholen. Maar het simpele feit dat Leeuwarden niet van plan is een extra onderwijsinstelling te tolereren, leidt er nu toe dat de fusie mogelijk niet doorgaat. Heel bizar."
Afstand
Hij vindt dat de gemeente meer op afstand moet blijven. ,,De gemeente heeft een toezichthoudende taak, daar doen wij niets aan af. Maar dat dat machtsmiddel wordt ingezet om een fusie te blokkeren, dat is een novum in Nederland. De gemeente trekt een broek aan die haar niet past en die de ontwikkeling van het onderwijs in de weg staat. De eerste klap is nu gevallen met de sluiting van De Barraboech."
De gemeente Leeuwarden was volgens wethouder Harry van der Molen (CDA) niet op de hoogte van de dreigende sluiting van De Barraboech. ,,Dat is op geen enkel moment met ons besproken."
De wethouder zegt dat Leeuwarden niet wil dat er met een fusie nu onomkeerbare beslissingen worden genomen. Hij spreekt van een ,,samenloop van ontwikkelingen". Zijn gemeente kan sowieso niet verantwoordelijk worden gehouden voor de sluiting van De Barraboech, vindt Van der Molen. ,,Er kan niet van mij verwacht worden dat ik voor minder optimale oplossingen ga, omdat ik verantwoordelijkheid moet nemen voor scholen die niet in mijn gemeente liggen."
Van der Molen zegt dat er uberhaupt nog geen enkel contact is geweest tussen Leeuwarden en Fier. De gemeente zou Fier hebben uitgenodigd voor een gesprek, maar op die uitnodiging is de koepel volgens de wethouder niet ingegaan.
Radius en Fier hopen nu dat minister Jet Bussemaker (Onderwijs) instemt met de fusie en dat zo´n besluit de gemeenten overhaalt om alsnog akkoord te gaan. Uiterlijk 1 maart neemt Bussemaker een besluit.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties