De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Hoofdartikelvrijdag, 3 februari 2017

Opsluiten verwarde mensen: niet doen
Hoe moet de samenleving omgaan met 'verwarde´ mensen? De burger ziet meer mensen (op straat) die afwijkend gedrag vertonen. Dat kan op verschillende manieren: half laveloos zittend op een bankje in het park; murmelend en met de armen zwaaiend door de winkelstraat of slapend in een portiek met vier grote boodschappentassen om zich heen. De opvangmogelijkheden en de behandeling in instellingen zijn minder geworden voor verwarde mensen, voor daklozen, ex-gedetineerden, (ex-)psychiatrische patiënten, zorgmijders, drugsverslaafden en anderen. De zichtbaarheid van deze mensen op straat is daardoor groter geworden. Het aantal meldingen bij de politie van overlast door verwarde personen groeit (dan ook).
In het verlengde hiervan zien burgemeesters en politie een toename van het werk dat verwarde mensen veroorzaken. Niet alleen in aantallen, maar ook in zwaarte: wat moeten twee politiemensen aan met een duidelijk psychiatrisch gestoord iemand die overlast veroorzaakt en/of die een gevaar is voor zichzelf of de omgeving? En wat kan een burgemeester als er een melding is over iemand die mogelijk een gevaar is voor zichzelf?
Burgemeesters, onder wie Ferd Crone van Leeuwarden, willen meer mogelijkheden om verwarde personen van straat of uit huis te halen. Een wetsvoorstel van minister Schippers biedt daarvoor mogelijkheden. Zij wil mensen die een gevaar (voor zichzelf) vormen, drie dagen op kunnen laten sluiten - 'ter observatie´. De Kamer sprak er gisteren over. Daarbij werd duidelijk dat die wet er niet komt.
Psychiaters en andere zorgverleners hebben grote moeite met het voornemen van de minister. Een belangrijke reden daarvoor is het begrip 'ernstig vermoeden van ernstig nadeel. Dat is veel te vaag, zegt ook het Landelijk Platform GGZ. Deze omschrijving lokt willekeur uit. En wat gebeurt er in de drie dagen van observatie? Niets. Psychiaters hebben grote moeite met de maatregel van Schippers. Iemand opsluiten is in sommige gevallen voor de betrokkene schadelijker dan verward zijn op straat. Opsluiting kan grote gevolgen hebben voor de betrokkene, ook in diens vertrouwensrelatie met de psychiater.
De discussie over hoe om te gaan met 'verwarde personen kent veel aspecten. Bijvoorbeeld de afnemende maatschappelijke acceptatie van mensen met afwijkend gedrag. Zulk gedrag past niet in de geordende samenleving waarin mensen niet willen worden 'gehinderd´ door 'verwarde personen. In dorpssamenlevingen werden mensen aan wie 'een steekje los was, vaak opgenomen in een soort collectieve acceptatie en verantwoordelijkheid. Die 'opvang´ is vrijwel verdwenen. De verwarde mens is weggezet in het web van professionals die vaak te weinig mogelijkheden hebben om effectieve zorg te leveren. Maar er is ook de reële dreiging: er kunnen vreselijke dingen gebeuren, zoals in Leeuwarden waar een verward iemand een vrouw doodde. En er is het beleid: minder instellingen en mensen vaker thuis behandelen. Dat beleid wreekt zich.
Mensen opsluiten is een tamelijk primitieve en dus ongewenste maatregel. Vooralsnog is het beter speciale ambulances in te zetten, met gespecialiseerd personeel. Een proef daarmee in Amsterdam is goed verlopen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties