De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiodonderdag, 2 februari 2017

Zoektocht naar vliegende Friezen bij de luchtmacht
Hallum - Van piloten van de antieke Fokker T.V. tot de bemanningsleden van de recent afgestoten Alouette-helikopter. Amateurshistorici Hille Oppedijk uit Hallum en Rob Breur uit Leeuwarden zijn voor een boek op zoek naar Friese piloten en bemanningsleden die hebben bijgedragen de militaire luchtvaart in Nederland. En daar hebben ze hulp bij nodig.
Fryslân en de luchtmacht zijn al decennia met elkaar verweven, met Vliegbasis Leeuwarden als belangrijkste exponent. Oppedijk laat het boek Luchtvaartafdeeling 1913-1 Juli 1938 zien, over de eerste jaren van de luchtmacht, dat hij recent aanschafte bij een antiquair in Loosdrecht. Op een foto staan enkele mannen naast een van de eerste vliegtuigen van de luchtmacht. ,,Dêr moatte Friezen tusken sitte. Dat kin hast net oars."
Zoals de mannen naast het antieke vliegtuig zijn er volgens Oppedijk velen. Friese piloten of bemanningsleden, die hun strepen hebben verdiend in de luchtmacht. Hij noemt als voorbeeld Rinze Hofstra uit Witmarsum, die na zijn militaire carrière de eerste piloot van KLM werd, en Jouster Nicolaas Sluyter, die in de Tweede Wereldoorlog vloog bij de RAF. ,,In soad minsken kennen dy ferhalen net. Mar dy mannen hiene karrières dy klinke as in klok."
Maar de lijst is verre van compleet. ,,Der binne in soad Friezen dy in soad betsjut hawwe foar de luchtmacht. Mar de measten kennen wy net. Wy wolle hen bekendheid en erkenning jaan ."
De vliegtuigliefhebbers zijn daarom op zoek naar de onbekende vliegende Friezen, die in de afgelopen eeuw hebben gediend. ,,By de RAF, FAA, KNIL, MLD, en de KLu", somt Oppedijk op.
Via archiefonderzoek en hun eigen omvangrijke netwerk hebben de auteurs al tientallen namen gevonden. Vooral uit de Tweede Wereldoorlog zijn relatief veel namen bekend, aangezien Oppedijk daar enkele jaren geleden een boek over schreef. Maar het vinden van namen is lastig. Uit de periode van de eerste generatie vliegers, van begin vorige eeuw, is weinig archiefmateriaal. En als de namen bekend zijn is vaak niet duidelijk of het om Friezen gaat.
Ook de verhalen van de jongste generatie vliegers zijn moeilijk op papier te krijgen. Defensie is niet scheutig met het verschaffen van namen, en de schrijvers zijn bovendien terughoudend in het publiceren van deze namen. ,,De operasjonele fleaners wolle wy net yn gefaar bringe, en dat risiko is der wol by in publikaasje. Dêr binne wy foarsichtig mei, wy dogge it allinne yn goed oerlis."
Oppedijk en Breur gaan de komende periode verder speuren en hopen daarnaast op tips. ,,Wy hoopje dat minsken dy nammen kennen him by ús melde. Sa wolle wy de list compleet meitsjen. Want der binne prachtige ferhalen oer de fleaners. Dy wolle wy graach fertellen. It wurdt lestig, mar it is prachtich moai wurk."
De mannen willen het boek over twee jaar uitbrengen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties