De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Hoofdartikelwoensdag, 1 februari 2017

Belangrijk manifest over 'waardig leven´
ChristenUnie, ouderenbonden KBO-PCOB en omroep Max hebben een geweldig initiatief genomen. Ze hebben een manifest uitgebracht met de titel 'Waardig ouder worden´. Het is voortgekomen uit zorgen over ontwikkelingen in de samenleving, vooral zoals die inhoud krijgen in het initiatief-wetsvoorstel over autonomie. Daarin wordt geregeld hoe mensen die een 'voltooid leven´ hebben, kunnen worden geholpen om te sterven. Het initiatief van D66 heeft veel weerstand opgeroepen en leidt tot soms heftige discussies. Psychiaters hebben al gezegd niet te willen meewerken aan een procedure waarin wordt vastgesteld of iemands opvatting over het eigen leven genoeg is om van een 'voltooid leven´ te spreken. ChristenUnie-voorman Gert Jan Segers heeft D66 opgeroepen om haar wetsvoorstel even te laten rusten. Eerst moet grondig worden gesproken over 'waardig oud worden.
De ChristenUnie is de initiatiefnemer, CDA, SGP, PVV en SP hebben inmiddels hun steun betuigd aan het initiatief. Bekende Nederlanders als schrijver Bart Chabot, oud-generaal Peter van Uhm, dichter Huub Oosterhuis en acteur Huub Stapel scharen zich erachter. De EO heeft zich ook gemeld als ondersteuner. Het is te verwachten dat nog meer organisaties en mensen zich achter het initiatief scharen. De kerken moeten zich nu ook snel melden als ondersteuners.
In het manifest wordt gesproken over het leed dat achter het gevoel of oordeel 'voltooid leven’ kan schuilgaan. Gevoelens van zinloosheid, overbodigheid, tot last zijn en eenzaamheid kunnen de overhand krijgen en leiden tot de doodswens.
Deze gevoelens staan niet los van het gevoel dat ouderen, zieken of anderen hebben over de samenleving: ouderen zijn duur, ze kosten de samenleving veel geld. Daarmee vormt deze groepen mensen een hindernis voor 'een leuk leven’ van generaties 'hardwerkende Nederlanders´.
In het manifest wordt gepleit voor een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen en een volwaardige plaats hebben. De Adviescommissie voltooid leven van Paul Schnabel noemt concrete aspecten die samenhangen met een opwaardering van ouderen: voorkomen van eenzaamheid, aandacht voor zingeving en herwaardering van de (maatschappelijke) visie op ouderdom.
Het manifest zal zijn werk doen: mensen beseffen hoe commerciële en financiële aspecten mede bepalend zijn voor de plaats van de oudere in de samenleving.
Het manifest bedoelt een politieke uitwerking. Minstens zo belangrijk is dat burgers het manifest steunen. Het is immers niet de politiek die een cultuur of een samenleving kan veranderen: het zijn de burgers die door bewustwording, verdieping in visies en groeiend inzicht het tij kunnen keren tegen onteigening van rechten van ouderen en anderen die niet meer in het 'volle leven´staan.
Wie weet kan het manifest uitgroeien tot een beweging waarin niet langer wordt gesproken over de rechten van ouderen, maar die ertoe leidt dat de rechten van, en de plichten jegens, ouderen en anderen een vanzelfsprekendheid zijn. Als die beweging op gang komt, wordt de rol van de politiek kleiner. Dat zou mooi zijn. Búrgers maken de samenleving, niet de politiek.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties