De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Regiomaandag, 30 januari 2017

Doek valt voor een van de laatste Friese handelsbeurzen
Jubbega - Met het besluit van de organisatie van de Expansie in Jubbega om door te gaan als festival, valt dit jaar het doek voor een van de laatste grote consumentenbeurzen op het Friese platteland. Volgens de organisatie van de beurs, die vijf jaar geleden nog 20.000 tot 25.000 bezoekers trok, zijn dergelijke evenementen niet meer van deze tijd.
De Expansie werd voor de eerste keer georganiseerd in 1962. ,,Jobbegea wie nei de oarloch in plak yn Żntwikkeling", zegt bestuurslid Ate Eijer daarover. ,,De minsken ķt de omkriten woenen ķtwreidzje en grutter wurde. Doe binne de Żndernimmers byinoar brocht en hawwe sy de Expansie opset. De namme seit it al, it doel wie om ķt te wreidzjen."
De beurs, die toen tien dagen duurde, was een groot succes. Er waren zestig stands van ondernemers uit de regio en 13.000 bezoekers en de ondernemers deden goede zaken. Sindsdien werd iedere vijf jaar een consumentenbeurs gehouden, meestal vijf dagen lang, die steevast zo’n 20.000 bezoekers trok.
Ouder publiek
Eijer zegt dat het de laatste edities lastiger werd om genoeg ondernemers te vinden. Het aantal bedrijven in de regio liep terug en bovendien werd het publiek steeds ouder. ,,De lÍste kear hienen we ek al bedriuwen ķt Holl‚n. De Żndernimmers ķt de regio kamen noch wol, mar foaral omdat se fŻnen dat it sa hearde. De omset wie net mear sa as yn it ferline." Ook de lengte van de beurs hielp niet, zegt Eijer: ondernemers waren veel geld kwijt aan de inzet van personeel.
Na gesprekken met inwoners en ondernemers uit de regio, heeft de organisatie nu besloten door te gaan als festival en dus te stoppen met de beurs. ,,In dreech beslķt, want dit hat dochs jierren in pylder west foar it doarp." Ook voor het doorgaan op kleinere schaal was volgens Eijer te weinig draagvlak.
De beurs Expansie was een van de eerste consumentenbeurzen in de provincie. Ook andere dorpen hadden zulke beurzen op, maar die zijn de afgelopen decennia ook stuk voor stuk gestopt. ,,In jier as tritich lyn wie it noch in hiel medium. Jo hienen bygelyks Magneto yn De Gordyk, Survento yn Surhķsterfean en ek yn YchtenbrÍge wie ien." Zulke brede beurzen zijn niet meer van deze tijd, zegt Eijer. ,,Ferlykbere beurzen binne der hast net mear. Of moatst dy spesjalisearje, lykas de Huis en Tuin. Dat wie foar ķs gjin opsje."
Titus Sijmonsma van Doarpswurk, de provinciale koepel van dorpsbelangen, herkent het beeld. ,,It is lestich om ien oarsaak oan te wizen. De opkomst fan ynternet hat grif ynfloed, mar it is te maklik om alinnich dat de skuld te jaan."
Sijmonsma ziet niettemin wel toekomst in grootschalige handelsevenementen. ,,Wy merke dat Żndernimmers noch wol ree binne om te kommen, mar dan moat der wol wat bysŻnders wÍze. En dan komme de minsken ek wol. Sjoch mar nei de iepening fan de Sintrale As ferline jier. Of, op lytsere skaal, nei it Wyldbuffet fan de Wildbeheereenheid Wijnjewoude. As it wat fernijends is, dan krijst noch genŰch flecht op ‚Äôe koai."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties