De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiozaterdag, 28 januari 2017

Kritiek van inspectie op archief Súdwest-Fryslân
Sneek - De archiefinspectie van de provincie Fryslân heeft de gemeente Súdwest-Fryslân de afgelopen jaren er een paar keer op aangesproken dat zij niet beschikt over een geschikte archiefbewaarplaats voor het historisch materiaal. De gemeente dreigt nu niet te voldoen aan de archiefwet, waarin de voorwaarden voor een goed beheer zijn vastgelegd.
Momenteel worden de archieven bewaard op drie verschillende locaties: IJlst, Sneek en Dokkum. Er wordt gewerkt aan een plan voor een historisch centrum in Bolsward, waar de archieven van Súdwest-Fryslân en Littenseradiel kunnen worden bewaard. De Fryske Marren heeft aangegeven ook van de nieuwe bewaarplaats gebruik te willen maken.
Provinciaal archiefinspecteur Robyn Steensma is enthousiast over een historisch centrum met nieuwe archiefbewaarplaats in Bolsward. ,,Ik ha der alle fertrouwen yn dat it goed komt en dat de gemeente har ferantwurklikheid nimt. It wurdt in rommeltsje as der gjin nije ´archiefbewaarplaats´ komt." Het archief verspreid over verschillende locaties en deels buiten de eigen gemeente is niet goed voor de toegankelijkheid.
Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties