De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Regiovrijdag, 20 januari 2017

Kalveren met illegaal middel terecht geruimd
Augustinusga - De bijna vierduizend vleeskalveren van de kalvermester met grote stallen in Augustinusga en Bant zijn in augustus 2014 terecht geruimd, vanwege sporen van het verboden antibioticum furazolidon in de urine van een deel van de dieren. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) hoeft de veehouder niet financieel te compenseren voor de geleden miljoenenschade.
Dat oordeel heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gisteren geveld. Alle bezwaren van de kalvermester zijn ongegrond verklaard. Beroep tegen de uitspraak is niet mogelijk.
Volgens de kalvermester was het middel niet als medicijn toegediend en slechts in een zeer kleine, ongevaarlijke hoeveelheid aanwezig in een deel van de geteste dieren. Het kankerverwekkende antibioticum zou in vervuild veevoer hebben gezeten, zo was het vermoeden van de NVWA. Volgens de rechters is het niet relevant of er sprake is van een bewuste handeling om de verboden stof toe te dienen. Het is de verantwoordelijkheid van de veehouder ervoor te zorgen dat de dieren een verboden stof niet binnenkrijgen, aldus de rechters. Van een grenswaarde is bij runderen geen sprake, in tegenstelling tot bij pluimvee.
Disproportioneel
Verder vond de kalvermester de maatregel disproportioneel. Op varkensbedrijven waar het verontreinigde voer eveneens was aangetroffen werd het vlees later nogmaals getest. Toen het middel niet terug te vinden was in het vlees, mocht dat alsnog verkocht worden. Die kans kreeg de kalvermester met locaties in Augustinusga, Bant, Putten en Heeten niet.
In Augustinusga werd de urine van 48 kalveren getest op de aanwezigheid van furazolidon. In 46 gevallen bleek daar sprake van. De overige 1584 kalveren hadden niet vernietigd hoeven worden als ze geen sporen van het verboden middel bij zich hadden gedragen. De veehouder had dat onderzoek dan uit eigen zak moeten bekostigen en daar een miljoen euro garant voor moeten stellen.
De rechters oordelen dat de veehouder er zelf voor heeft gekozen de kalveren niet afzonderlijk te laten onderzoeken. Daarnaast stippen ze aan dat van gelijke gevallen met de varkensbedrijven geen sprake is. In de varkens zijn namelijk geen sporen van het antibioticum aangetroffen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties