De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Hoofdartikelvrijdag, 20 januari 2017

Kom op, ChristenUnie: het kan en moet beter
De agrarische sector was tot voor enkele decennia een belangrijke groep voor politieke partijen, met name voor het CDA. Deze partij had onder meer via brede steun voor de KVP van boeren in het zuiden van het land affiniteit met de sector. In ruil voor de loyaliteit in het stemhokje kreeg de sector letterlijk en figuurlijk de ruimte. Mede daardoor kon de sector zich ontwikkelen tot de wereldtop.
Het aantal agrariŽrs neemt om diverse redenen af en de sector ligt in zeker opzicht onder vuur. Vervuiling van bodem, water en lucht, gevaar voor uitbraak van besmettelijke ziektes, de weerzin tegen massale ruimingen en de steeds terugkerende ontevredenheid van de sector zijn elementen die mede het maatschappelijk aanzien van de bedrijfstak bepalen. De sector reageert daarop met initiatieven. Die komen tegemoet aan, wel of niet terechte, bezwaren. Bijvoorbeeld tegen de wijze waarop boeren hun intensieve veehouderij runnen. Tegelijkertijd wekte de melkveehouderij veel ergernis op door na het verdwijnen van het melkquotum nůg meer koeien te houden. Inmiddels zijn er plannen om het aantal koeien te verminderen en daarmee de hoeveelheid mest (fosfaat) terug te dringen tot het door Europa gewenste niveau.
Minder agrariŽrs en een kritischer houding in de samenleving maken de sector iets minder interessant voor politieke partijen. CDA en VVD voeren nog steeds een pro boeren-beleid, maar de vroegere, innige relatie is minder geworden. De ChristenUnie probeert zich ook te profileren in de sector. De partij, uitgeroepen tot meest 'groene' politieke partij, komt met standpunten die ruimte voor de agrariŽrs beogen ťn tegemoet lijken te komen aan de wens in de samenleving voor vermindering van, bijvoorbeeld, de veestapel en schonere productiemethoden. De partij probeert daarbij de geit en de kool te sparen. Carla Dik-Faber en Gerben Huisman van de ChristenUnie komen met teksten als: 'Laten we de sterke melkveesector koesteren en volop de ruimte geven. Een sector die cruciaal is voor onze voedselvoorziening en voor onze economie. Een sector die het landschap bepaalt en waarvan we in Frysl‚n volop mogen genieten en die daarmee een belangrijke cultuurhistorische waarde heeft.'
Bijna iedere zin in dit citaat is vatbaar voor kritiek. Daarmee verzwakt de partij haar positie. Want: de melkveesector cruciaal voor de voedselvoorziening? 'Vergeet' de partij dat het overgrote deel van de melkproductie wordt geŽxporteerd? Een landschap om van te genieten? Ziet de partij niet hoe het platteland een monomaan groen tapijt is geworden? Landschapsbepalend? Ja, kijk maar naar de stallen als lichtbakken tijdens de donkere uren.
De sector is van groot belang - het gaat om mensen en het gaat om geld. Juist de ChristenUnie met haar pretenties zou een perspectief moeten schetsen waarin de boeren het goed hebben, te midden van een afwisselend landschap, gezonde grond en schone lucht. Het is jammer dat de ChristenUnie de huidige situatie in de sector niet aangrijpt om samen met boeren duurzame oplossingen te vinden, inclusief radicale keuzes. Bijvoorbeeld om de financiŽle positie van boeren duurzaam te verbeteren. Kom op, ChristenUnie. Dit kan en moet beter. Boeren en burgers wachten er op.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties