De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 21 maart

Regiomaandag, 16 januari 2017

Paarden gaven Tjibbe Bosma weer kracht
Leeuwarden - Een bijzonder emotioneel moment op de hengstenkeuring in Leeuwarden zaterdag was de huldiging van de hengst Abe 346. De hengst heeft met zijn 25 jaar de leeftijd der zeer sterken bereikt.
Nog specialer was dat de eigenaar van Abe 346, Tjibbe Bosma uit Kollumerzwaag, weer in de piste liep. Nog niet zo lang geleden zat hij in een invalidenwagentje en zag het er allemaal somber uit.
In 2015 volgde Bosma thuis voor de televisie de hengstenkeuring, vorig jaar zat hij op de tribune. Maar dit jaar ging het witte voorbrengerstenue weer aan en stond de hengstenhouder samen met zijn familie naast zijn paard in de ring. ,,Ik hie nea tocht dat ik hjir wer stean soe", zo gaf Bosma (61) na afloop aan. Hij heeft een ernstige en zeer zeldzame auto-immuunziekte. ,,Ik ha yn it karke sitten."
De paardenman vond niet alleen veel steun bij zijn familie, ook de paarden gaven hem de mentale kracht om door te gaan. ,,Hynders kinne je der trochhinne skuorre. Dan giet it om emoasjes. In hynder kin je de kracht jaan om der wer tsjin oan te gean", aldus Bosma. ,,Hynders binne myn lust en myn libben."
Vier generaties
Voor de familie Bosma is Abe 346 de tweede hengst die de leeftijd van 25 jaar bereikt. Eerder gebeurde dat met Jilles 301. Hij stierf in 2011 op 27-jarige leeftijd. Heel bijzonder was destijds dat Bosma vier generaties dekhengsten in huis had. Naast Jilles stonden zijn zoon Abe 346, zijn kleinzoon Aan 416 en achterkleinzoon Reinder 452. Het blijkt een sterk geslacht. Aan is inmiddels inmiddels zeventien en Reinder twaalf.
Over de 25-jarige Abe is Bosma vol lof. Abe kwam als veulen op het bedrijf in Kollumerzwaag. ,,Hy hat noch nea siik west." In 2001 werd Abe goedgekeurd op afstammelingen. Wereldwijd heeft hij nu bijna 850 nakomelingen. ,,Hy is ûnfoarstelber sterk. Dan sjogge je him noch op syn rêch rôljen en draaft er hjir hjoed op de keuring. Unyk."
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 16 januari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties