De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Hoofdartikelmaandag, 16 januari 2017

Transparantie OM over schikkingen gewenst
Hoe gaat het Openbaar Ministerie (OM) om met delicten van (grote) bedrijven? Zo nu en dan hoort het grote publiek over schikkingen tussen het OM en bedrijven die iets op hun kerfstok hebben. Zo werd de afgelopen tijd bekend dat KPMG, Ballast Nedam en Rabobank een overeenkomst met het OM hebben gesloten.
Voor de meeste burgers zijn die overeenkomsten moeilijk te plaatsen. Een gewone burger krijgt meestal niet de mogelijkheid om te schikken met het OM. Waarom grote bedrijven dan wel? Is hier sprake van een vorm van klassejustitie?
Aan de Rotterdamse Erasmus-universiteit deed Joep Beckers promotie-onderzoek. Een van zijn bevindingen is dat er geen overzicht is van alle schikkingen die in ons land worden gedaan. Die constatering leidt er toe dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de periodieke rapportages over de resultaten van de strafrechtketen. Die rapportage gaat vooral over de aanpak van criminaliteit die te herleiden is tot zogeheten natuurlijke personen, denk aan drugscriminelen of milieucriminelen. Niemand kan dus zeggen hoe het precies zit met de rechtsgang ten aanzien van bedrijven waarmee een schikking wordt getroffen. Dat geldt temeer omdat de inhoud van de schikking meestal niet bekend wordt gemaakt.
Schikkingen zijn geen exclusief Nederlands instrument. Maar in andere landen gelden andere regels Zo wordt in diverse landen de schikking voorgelegd aan de rechter - in ons land is dat niet het geval. En in andere landen moeten bedrijven schuld erkennen voordat de schikking doorgang kan vinden.
Het onderzoek van Beckers doet diverse vragen rijzen. Die liggen in de sfeer van informatie: wie weet hoeveel schikkingen worden getroffen en wat is de inhoud van die schikkingen? Liggen bedrijven echt wakker van de bedragen waarmee verdere rechtsvervolging wordt afgekocht? En waarom zijn de schikkingen niet openbaar? Het publieke karakter van de rechtsgang is toch een groot goed?
Openheid over aantallen en bedragen is ook noodzakelijk om een oordeel te kunnen vormen over de vraag of bedrijven een andere, betere, behandeling krijgen dan anderen. Het antwoord op die vraag legt rechtsongelijkheid bloot, of niet.
De keuze voor een schikking wordt mede ingegeven door praktische zaken. Het OM kan opzien tegen een langdurig en ingewikkeld onderzoek. Gelet op de drukke agenda en de kosten van een groot onderzoek van het OM is er de verleiding dat de keuze wordt gemaakt om maar te schikken. Dan kan een financiële overweging uiteindelijk leiden tot een inhoudelijke verandering van de rechtsgang, namelijk dat deze feitelijk wordt afgekocht.
Het is maatschappelijk van belang dat er meer duidelijkheid komt over de praktijk van het schikken door het OM. Die kan voorkomen dat er onrust in de samenleving is of komt over de 'partijdigheid’ van het Openbaar Ministerie.
Die duidelijkheid is ook nodig om het oordeel te kunnen vormen of bedrijven de kans om gepakt te worden voor lief nemen in het perspectief van een schikking, die goedkoper is dan het stoppen met malafide praktijken. Bijvoorbeeld op milieugebied - het terrein met veel foute praktijken.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties