De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 maart

Regiowoensdag, 11 januari 2017

Afval-app moet zorgen voor een ander weggooigedrag
Leeuwarden - Over drie jaar moeten Friezen de helft minder restafval weggooien. Overheden en afvalverwerkers proberen burgers op verschillende manieren hiertoe aan te zetten. Omrin hoopt dat het met een nieuwe afval-app lukt.
Nu gooit iedere Fries ongeveer jaarlijks tweehonderd kilo restafval in de grijze bak. Dat moet honderd kilo worden in 2020.
Mensen vertellen wat wel en niet in de grijze container mag is weinig effectief, blijkt uit diverse onderzoeken. Wat aanstekelijk werkt: vertellen wat anderen in je omgeving doen. Op dit principe is de app die, als alle partijen groen licht geven in 2018 kan worden gebruikt, gebaseerd.
Volgens Jelmar Helmhout, voorlichter van Omrin, is het een uitgebreide versie van de afval-app die al in een twaalftal gemeenten wordt gebruikt. ,,Die app geeft vooral praktische informatie zoals wanneer het vuil wordt opgehaald en of de grijze of groene container aan de beurt is. Ook kun je er grofvuil mee aanmelden of kijken waar de dichtstbijzijnde container voor textiel, glas of staat. Maar de nieuwe versie van de app die als proef wordt gebruikt in Franekeradeel en Harlingen gaat een stuk verder. Die laat deelnemers onder andere zien wanneer ze meer of minder afval aanbieden, en hoeveel dat afwijkt van het afvalgedrag bij vergelijkbare huishoudens."
Bert Vollaard van Tilburg University is een van de onderzoekers die bij de proef is betrokken. Zolang het nog niet 100 procent zeker is dat het project doorgaat, eind deze maand is het laatste overleg, wil hij er niet te veel over kwijt. Wat hem aanspreekt is dat dit project is gebaseerd op inzichten in drijfveren van menselijk gedrag. ,,Hoe we met ons afval omgaan is vooral gewoontegedrag. Gemeenten proberen dat op allerlei manieren te veranderen maar dat blijkt niet zo eenvoudig. Met deze afval-app wordt meer rekening gehouden met hoe mensen beslissingen nemen om in kaart brengen wat een veelbelovende aanpak is."
De afgelopen jaren passeerden diverse projecten de revue. Zo is er de 100-100-100 actie waarbij 100 huishoudens, 100 dagen, 100 procent zonder afval leven en de projecten Ho! Net yn e Kliko en de Sortibak, waar deelnemers leren dat veel spullen die nu nog in de container gaan in bijvoorbeeld de textiel- of papierbak horen.
Die leveren wel wat resultaat op, zo daalde in de dorpen waar de actie Ho! Net yne Kliko liep, de hoeveelheid restafval met 10 tot 18 procent.
Helmhout van Omrin denkt niet dat alle verschillende soorten acties mensen in verwarring brengen. ,,Het is aftasten wat het beste werkt. Omrin heeft hierbij een regie- en adviesrol. De ene gemeente staat er ook anders in dan de andere. Maar het uiteindelijke doel is dat we afval zien als grondstof waar we zo weinig mogelijk van moeten verspillen. Lukt dat goed met de nieuwe app dan kunnen we andere gemeenten en afvalbedrijven adviseren dat dit werkt."
Als alle partijen het eind deze maand eens worden, begint de proef begin september dit jaar. De eerste resultaten zijn eind van het jaar bekend.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties