De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiowoensdag, 11 januari 2017

Geen geld voor een vaarweg naar Drachten
Leeuwarden - De provincie Fryslân gaat niet investeren in de vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar Drachten.
Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes kan zo´n investering, over een periode van honderd jaar gemeten, wel uit maar is er op dit moment geen urgente reden om hierin te investeren. Er zijn volgens haar voorlopig nog genoeg 'natte bedrijfsterreinen´ over aan het Prinses Margrietkanaal.
Wel wil de provincie Fryslân geld investeren in het Van Harinxmakanaal tussen Leeuwarden en Fonejacht waar het Van Harinxmakanaal uitmondt in het Prinses Margrietkanaal (het Friese deel van de vaarweg Lemmer-Delfzijl) en de vaarweg naar Heerenveen bij Terherne.
Met deze investeringen is een bedrag van zo´n veertien tot vijftien miljoen euro gemoeid.
De investeringen zijn nodig om de Friese havens en 'natte bedrijventerreinen´ bereikbaar te houden voor de grotere binnenvaartschepen.
Nu is alleen het Prinses Margrietkanaal volledig te bevaren door de schepen van de klasse tot 110 meter. Die kunnen ook wel over het Van Harinxmakanaal, maar daar kunnen ze elkaar niet overal passeren.
De havens in Leeuwarden Drachten en Heerenveen zijn ooit aangelegd voor schepen tot 67 meter maar worden intussen ook gebruikt - met ontheffing - door schepen tot een lengte van 86 meter.
Ontheffing
Overigens moet de Natura2000-ontheffing voor de vaarweg naar Heerenveen worden aangepast. Er varen meer schepen door het kanaal dan de vergunning toelaat. Volgens gedeputeerde Poepjes is het geen probleem om de vergunning aan te passen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties