De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Hoofdartikelwoensdag, 11 januari 2017

Niet iedereen kan langer blijven werken
De gemiddelde leeftijd van de mens gaat omhoog. Sommige wetenschappers denken dat de baby´s van nu tamelijk massaal honderd jaar of ouder worden. Het fenomeen dat mensen niet alleen ouder worden, maar ook tot ongeveer hun zeventigste tamelijk gezond blijven, is als argument gebruikt om de AOW-leeftijd te verhogen. Sinds 2013 is de AOW-gerechtigde leeftijd in stappen verhoogd, met als 'uitzicht´ 67 jaar en drie maanden in 2022. Of daarna de AOW-leeftijd nog hoger wordt, hangt af van de ontwikkeling van de gemiddelde leeftijdsverwachting, maar er wordt al gesproken over zeventig jaar.
De maatregel heeft een financieel-economische achtergrond. Meer ouderen die ouder worden dan voorheen, betekent onder meer dat de premies die werkenden hebben opgebracht onvoldoende zijn voor het AOW-pensioen, dat immers over een langere periode moet worden uitbetaald. Nu mensen langer werken, betalen ze meer premie en wordt de pensioenperiode korter.
Als de maatregelen niet waren genomen, had een (groter) beroep moeten worden gedaan op de algemene middelen. De politiek oordeelde dat dit ongewenst is - het besluit tot verhoging van de AOW-leeftijd is genomen in de crisisjaren na 2008.
Die verhoging is gunstig voor de staatshuishouding, maar een probleem voor groepen werkenden. Bedrijfsartsen hebben alarm geslagen: veel mensen met een zwaar beroep - met als voorbeelden de straatmakers en steigerbouwers - haalden al met moeite de 65 jaar als werkenden of haalden die grens niet. De verhoging van de AOW-leeftijd maakt het aantal uitvallers in deze beroepen nog groter. En er komen nieuwe groepen uitvallers bij: mensen in de zorg, onderwijs en wetenschap, politiemensen en andere hulpverleners.
De verhoging heeft geholpen bij het oplossen van een financieel-economisch probleem, maar die verhoging heeft nieuwe problemen geschapen. Mensen kunnen het werk niet langer aan en komen thuis te zitten. De kosten voor ziekteverzuim worden hoger en uiteindelijk draaien de mensen die als gevolg van ziekte niet meer werken op voor de gevolgen van hun uitval uit het arbeidsproces.
In de politiek gaan stemmen op om de verhoogde AOW-leeftijd terug te draaien naar 65 jaar. De gedachte lijkt sympathiek, maar is politiek gezien vrijwel kansloos. De financiële gevolgen voor de staat - en uiteindelijk voor de burger- zijn enorm. Het zou best eens kunnen zijn dat de 'winst´ die wordt behaald door het terugdraaien, teniet wordt gedaan door noodzakelijke zwaardere lasten voor de belastingbetaler.
Alles pleit ervoor om zo veel mogelijk preventief te handelen. Niet alleen bij de traditioneel zware beroepen, maar over het geheel van het arbeidsproces. Een kenmerk daarvan is dat alles sneller moet, tegen lagere kosten, voor hogere winsten. Veel werknemers voelen zich permanent opgejaagd of denken dat ze door heel hard te werken hun (materiële) idealen kunnen verwezenlijken. Huis- en bedrijfsartsen krijgen veel mensen met klachten over werkdruk en zich opgejaagd voelen. Iedereen, ook werkgevers, heeft belang bij een gezond werkklimaat. Politieke besluiten over WAO-leeftijd maken daarvan deel uit. Ofwel: het probleem is een onderwerp voor de verkiezingsstrijd.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties