De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Regiomaandag, 9 januari 2017

De rode beuk van Vijversburg moet om
Tytsjerk - Na vandaag is 'ie er niet meer: de karakteristieke rode beuk bij de entree van villa Vijversburg in Tytsjerk. Na 180 jaar trouw op wacht te hebben gestaan, wordt de boom vandaag geveld.
,,Ja, it is hiel spitich", reageert Audrey Stielstra, coördinator van het park. Maar er was eigenlijk geen andere keuze. De boom was stervende. ,,Terminaal, sis mar."
In 2012 is nog een poging gedaan de Fagus sylvatica atropunicea te redden door de top uit de kruin te zagen, maar de toestand is alleen maar verslechterd. Een grote, mooie zwam aan de onderkant van de stam verraadde eigenlijk al wat de boomspecialisten bevestigden: de boom is aan het verrotten. Voor de kerstvakantie is het besluit gevallen: de boom moet weg. Ook de rode beuk aan de oostkant van de villa wordt geveld. ,,Dy is der eins noch folle minder oan ta."
Die boom staat ook nog eens bij het toekomstige terras bij het paviljoen. ,,Soksoarte wurksumheden dogge in beam dy’t der sa min oan ta is fansels ek gjin goed."
De bomen zouden gevaar op kunnen leveren voor bezoekers of bij een noordwesterstorm zelfs de villa kunnen beschadigen, die in de afgelopen jaren juist zo mooi is opgeknapt. Vijversburg is in de afgelopen jaren behoorlijk uitgebreid met nieuwe parkonderdelen. Na uitstel door tegenvallers met de bouw (onder meer door het faillissement van de aannemer) worden het park en de villa op 13 mei officieel heropend. De villa doet voortaan niet alleen dienst als kantoor voor de uitbatende stichting Nieuw Toutenburg, maar biedt ook onderdak aan een theehuis. Het nieuwe glazen paviljoen bij Vijversburg zal dienen als expositieruimte.
Mogelijk dat op die dag dan ook een nieuwe rode beuk wordt geplant. ,,Dat soe eins wol tapaslik węze", vindt Stielstra. Vroeger werd bij de bouw van een nieuw huis vaak ook een nieuwe boom geplant. Mogelijk werd de karakteristieke rode beuk ook geplant bij de oplevering van de villa in 1844.
De nieuwe boom zal wel in een schril contrast staan met de majestueuze boom die vandaag z’n laatste dag is ingegaan. ,,It sil net in pyplytsen ien wurde, mar ek net in hiel grutte. Wy wolle fansels wol dat de beam goed oanslacht. En dan duorret it fansels wol hűndert jier foardat er der útsjocht as dy moaie âlde beam."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties