De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Regiodonderdag, 5 januari 2017

Herindelen om te besparen? Doe het dan niet
Groningen - Gemeenten die herindeling overwegen moeten zich goed afvragen of de voordelen wel tegen de nadelen opwegen. Het bestuur komt verder op afstand te staan van de burger en de vaak verwachte voordelen van lagere kosten en meer efficiency zijn er niet.
Dat concludeert Bieuwe Geertsema (36) in het proefschrift waar hij vanmiddag op promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Als je denkt met een herindeling 20 procent van de kosten te besparen, doe het dan niet, want dat is niet het geval."
Geertsema onderzocht alle herindelingen in Nederland tussen 1997 en 2011, 101 in totaal. Hij vergeleek de uitgaven, leningen en woonlasten met alle gemeenten; ook het effect van samenwerkingsverbanden werd meegenomen. In 2014 bleek uit zijn onderzoek, uitgevoerd met prof.dr. Maarten Allers bij het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, dat herindelingen niet leiden tot kostenbesparing en efficiency. Nadere uitwerking van dat onderzoek voor zijn promotie heeft die conclusies alleen maar bevestigd.
,,Het enige waar een herindeling nog wel effect op heeft, zijn de bestuurskosten. Dus de kosten voor raadsleden, wethouders en directe ondersteuning. Maar op de totaalposten is dat een heel kleine bezuiniging. Op alle andere posten is de besparing nul."
Lees het hele artikel in de papieren krant van 5 januari 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties