De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 23 maart

Hoofdartikelwoensdag, 4 januari 2017

Zet waardering voor politie om in beleid
Ongeregeldheden en oudjaarsnacht horen zo’n beetje bij elkaar. Al decennialang moet de politie optreden tegen meestal jonge mensen die in die nacht foute dingen doen. Er is wel een ontwikkeling: het pesten van de politie is langzamerhand gewoon geworden en er wordt meer geweld gebruikt tegen agenten en hulpverleners.
Er is ook een ontwikkeling in de houding van de politie richting politiek. Minister Ard van der Steur twitterde over zijn grote waardering voor de inzet van de politie en hulpdiensten bij ongeregeldheden. En hij liet weten dat hij geweld jegens de politie en de hulpdiensten niet acceptabel vindt. Die tweet schoot politiemensen in het verkeerde keelgat. Sommigen reageerden op de tweet van de minister. 'Soms past het u meer om te zwijgen’, twitterden leidinggevenden van de Haagse politie. Zulke kritiek, in het openbaar, van politiemensen is nogal wat. Dat politiebonden zulke taal gebruiken is min of meer gewoon, maar als politiechefs op deze manier van zich laten horen is dat 'bijzonder.’
Een en ander hangt samen met frustratie bij de politie over van alles. Veel politiemensen zijn de krakende omschakeling naar de nationale politie nog niet vergeten. En er zijn de arbeidsvoorwaarden die naar het oordeel van velen nog steeds niet goed zijn geregeld.
Tegen deze achtergrond is te begrijpen dat de bemoedigende mail van Van der Steur verkeerd viel. Die was bedoeld als pleister op de wonde, maar wordt ervaren als het afrukken van de pleister van de wonde, die daardoor openrijt.
De verontwaardiging over de rellen in oudjaarsnacht is er niet alleen bij de agenten. In Den Haag brachten tientallen burgers bloemen naar het ziekenhuis waar een agent ligt die gewond is geraakt - overigens niet door het gedrag van raddraaiers. De bloemen zijn bedoeld als teken van medeleven met de gewonde agent en de collega’s. Deze geste wordt, in tegenstelling tot de mail van de minister, door agenten zeer op prijs gesteld. Dat geldt temeer als wordt bedacht dat onder degenen die bloemen brachten, burgers waren die wel eens een 'akkefietje’ met de politie hadden.
Het is precies deze vorm van steun en loyaliteit met de politie die zo wordt gemist bij de minister en de politiek in het algemeen. Als politiek en bestuur het werk van de politie zo waarderen, waarom zorgen ze dan niet voor voldoende menskracht en waarom krijgen de politiemensen dan niet een beter salaris?
De kritische geluiden van politiemensen zijn een helder signaal. Tegelijkertijd: het is een illusie te denken dat Den Haag de problemen kan oplossen. Geweld tegen politie en hulpverleners is een maatschappelijk probleem. Alleen maar strenger straffen is geen adequaat middel: door dronkenschap of druggebruik weten de daders vaak niet eens wat ze doen, laat staan dat ze weten welke straf ze kunnen krijgen.
De verandering moet uit de samenleving komen - de bloemen zijn er een hoopvol teken van dat het geweld en de onbeleefdheid niet meer worden gepikt. En de politie moet voldoende mensen krijgen om weer dé gezags- en machtsfactor te kunnen zijn op straat. Van der Steur en de Kamer moeten hun 'waardering’ voor de politie eindelijk laten blijken door adequaat beleid.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties