De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Economiewoensdag, 21 december 2016

Meeste oud-werknemers V&D zijn weer aan het werk
Leeuwarden - Het merendeel van het voormalig personeel van warenhuisketen V&D is weer aan het werk. Volgens uitkeringsinstantie UWV zijn landelijk bijna 7000 van de ruim 10.000 oud-medewerkers (67 procent) van het bijna een jaar geleden op de fles gegane winkelbedrijf weer aan de slag.
In Fryslân is het aandeel mensen dat weer werk heeft gevonden (64 procent) ongeveer gelijk aan het landelijke beeld. Van de 192 ex-werknemers in Leeuwarden voor wie het UWV de betaling van loon overnam na het faillissement hadden in juli 123 weer werk.
Vooral de jongere ex-krachten van V&D hebben een nieuwe baan gevonden. Voor veel oudere werknemers (ouder dan vijftig jaar) is de situatie minder rooskleurig. Van hen had bij de peiling van het UWV begin augustus minder dan een kwart een nieuwe betrekking. Landelijk waren er iets meer dan 1400 mensen bij V&;D vijftig jaar of ouder. Ook in Fryslân heeft een kwart van het twintigtal 50-plussers nog geen werk.
Het grootste deel van het voormalig warenhuispersoneel vond werk in de detailhandel of in de horeca. Andere sectoren waar V&D´ers naartoe gingen zijn de zorg, de zakelijke dienstverlening en de uitzendbranche.
De meeste 50-plussers die bij de winkelketen werkten, gingen weer aan de slag in de detailhandel (28 procent) of in de horeca (20 procent). Daarna volgden de bedrijfstakken uitzendbedrijven, overige zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en welzijn en groothandel en schoonmaak. Bij deze groep maakte dus meer dan de helft een overstap naar een andere branche. Bij de 50-minners was dat een derde. Opvallend is dat de 50-plussers relatief vaak een vast dienstverband kregen (21 procent) of aan de slag gingen als uitzendkracht (16 procent).

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties